Teknikföretagens avtalskrav är ingen som helst modernisering utan det är en tillbakagång till gamla tider. Arbetsgivarna vill bestämma om arbetstider, löner och annat på egen hand.

Det säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven i en första kommentar till Teknikföretagens avtalskrav, som LO-Tidningen skrivit om tidigare.

– Uppenbarligen vill de bara förlänga det centrala avtalet och sen förhandla om lönepåslagen lokalt. Men det blir inget avtal utan ett centralt reglerat lönepåslag. Våra medlemmar vill ha ett löneavtal, säger Stefan Löfven.

Han tycker det är svårt att förstå vad Anders Weihe menar när han säger att det inte ska finnas några pekpinnar i det centrala löneavtal. Ett problem är ju att vissa företag motsätter sig exempelvis att ha lönesystem, som teknikavtalets löneprinciper förordar.

IF Metalls ordförande tycker att det är konstigt att arbetsgivarna inte längre vill ta in fackavgiften. Stefan Löfven säger att de företrädare för företag som han träffar ofta säger att de sätter stort värde på att det finns en klubb att samarbeta med  – men uppenbarligen sträcker sig inte välviljan så långt att de vill underlätta inbetalningen av fackavgiften.

– De sätter inget värde på oss som motpart och det riskerar stabiliteten. För arbetsgivarna är detta en enkel hantering. För oss blir det en onödig nyordning.

Stefan Löfven reagerar på att arbetsgivarna vill ha större möjlighet att styra över arbetstidens förläggning och över övertiden.

– Deras mål är mer makt åt arbetsgivarna och mindre frihet åt individen att bestämma över sin fritid. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom det här är det avtalsområdet som har mest diskussioner och irritation som handlar om övertiden. Vårt mål är tvärtemot att våra medlemmar ska få större möjlighet att styra över sina liv.

Som ett mål tar Teknikföretagen upp att möjligheten att visstidsanställa ska öka från 12 månader till 24 månader.

– Dagens regler i teknikavtalet ger flexibilitet. De lokala parterna behöver bara komma överens. Det ser ut som företagen inte vill ha några anställda och de vill bestämma själva utan att ha någon dialog med de anställda.

Som avslutning suckar IF Metalls ordförande och säger:

– Jaja, det här är Teknikföretagen och man blir alltid lite fundersam när de lägger fram sin syn.