Saab får prövningstillstånd. Hovrätten beslutade i dag att pröva om Saab ska få genomgå en rekonstruktion.

Första hindret är övervunnet. Hovrätten kommer att pröva om Saab ska få genomgå rekonstruktion.

Strax efter klockan 13 i dag meddelade Hovrätten för västra Sverige att den kommer att pröva Saabs ansökan om rekonstruktion

Att hovrätten beslutat att ge Saab prövningstillstånd innebär inte att rätten tagit ställning till själva frågan om att bevilja rekonstruktion.

– Det signalerar inte utgången i sakfrågan, säger hovrättsrådet Peter Islander till TT.

Frågan om Saab ska beviljas rekonstruktion handläggs med förtur och ett beslut kommer att komma inom några dagar.

– Det tar längre tid att motivera och formulera ett beslut efter en rekonstruktionsansökan, säger Peter Islander.

Om hovrätten säger ja till en rekonstruktion kommer konkursförfarandet mot Saab att avbrytas, utmätningarna kommer att stoppas och de Saabanställda kommer att få sina löner från den statliga lönegarantin.

Om hovrätten säger nej till rekonstruktionen hålls konkursförhandlingar i Vänersborgstingsrätt på måndag om en vecka.

TT