Det går bra för storbolagen i Sverige. Sista kvartalet i år förväntas bli det mest lönsamma på länge. Både vinsterna och omsättningen kommer ligga högt i år och nästa år.

Det är fackförbundet Unionen som undersökt 25 bolag inom industri, handel och tjänstesektor. Företagen har tillsammans nästan 200 000 anställda i Sverige och de tillhör de allra största företagen i landet.

– Bolagens lönsamhet har varit mycket stark under det första halvåret och de positiva prognoserna visar sammantaget att det även fortsatt finns ett gott utrymme för löneökningar inför årets avtalsrörelse, säger Unionens ordförande Cecila Fahlberg i ett pressmeddelande.

Unionens jämförelse sträcker sig över åren 2005-2011 och den visar att omsättningen gick ner under krisåret 2009 för att sedan öka. Första halvåret i år var omsättningen större än under något annat första halvår under undersökningsperioden.

Även lönsamheten låg högt i början av året och den väntas bli ännu högre nästa år. Lönsamhet definierar Unionen i sin undersökning som hur stor del av intäkterna som är ren vinst och detta kallas rörelsemarginal.  Under årets första sex månader låg rörelsemarginalen för de 25 storbolagen på mellan 13 och 14 procent och det är bara förra året, 2010, som har visat en större lönsamhet. Unionen spår att lönsamheten kommer att bli ännu större nästa år.

Vinstnivåerna skiljer sig åt mellan företagen. Allra högst ligger läkemedlesföretaget AstraZeneca som i år har en vinst på 37,1 procent och som nästa år väntas hamna på 35,8 procent. TeliaSonera tros få sin högsta vinst nivå nästa år – 25,9 procent. Verkstadsföretaget Atlas Copco ligger på 21,6 procent i år, vilket är samma som förra året.

För byggföretaget NCC var rörelsemarginalen störst 2008 med 5,8 procent och i år är den 3,8 procent.

Under första halvåret i år var rörelseresultatet 168 miljarder kronor. Under motsvarande tid förra året låg rörelseresultatet 6 miljarder högre.

Utdelningen till ägarna varierar från år till år. Räknat som andel av rörelseresultatet var utdelningen under krisåret 2009 31 procent medan den tre år tidigare, 2006, var 44 procent. Förra året var utdelningen till ägarna lika stor som 2006 i kronor – 115 miljarder – men rörelseresultatet förra året var mycket större och det medför att utdelningen blev 34 procent av rörelseresultatet för 2010.