Spekulationer pågår för fullt om Miljöpartiet kan tänka sig att stödja alliansen i enskilda frågor och kanske inleda ett mer strukturerat samarbete efter nästa val.

För Reinfeldt måste tanken vara lockande som en väg bort från de alltmer bångstyriga Sverigedemokraterna.

Och kanske finns det möjligheter.

Frågor som lagen om anställningsskydd, jobb-trafficking, sänkt arbetsgivar­avgift och sänkt moms inom tjänstesektorn har inom Miljöpartiet alltid grundats på en osäker och grumlig argumentation om att småföretag ska gynnas.

Ett mer formaliserat samarbete mellan moderater och miljöpartister skulle då kunna bygga på ett moderat ja till fler och höjda klimat­skatter i utbyte mot ett miljö­partistiskt stöd för en mer flexibel arbetsmarknad.

Men någonstans måste i så fall Miljöpartiet ta en helt ny ställning.

Ett alltmer urholkat skydd för arbetstagarna kan inte hur länge som helst kamoufleras med vagt tal om att förändringen nog skapar trevliga jobb i mysiga småföretag.

Någonstans i diskussionen kommer i stället den punkt där Miljöpartiet aktivt måste låta gammal tillväxt- och marknadskritik underordna sig den oreglerade arbetsmarknadens verklighet, med otrygga anställningar, fler låglönejobb och en större utslagning av äldre arbetskraft.

Inom Miljöpartiet finns fortfarande ett stort motstånd mot att samarbeta med Moderaterna. Men kanske är vi på väg att se början till en strid om hur långt de ursprungliga visionerna verkligen räcker.