LO-distriktet i Västsverige vill stoppa förekomsten av fas 3-direktörer, vilkas ”hela affärsidé går ut på att ta emot hundratals personer i fas 3”.

– Ju fler deltagare på samma arbetsplats, desto sämre möjligheter att skapa kontakter eller få  en ordinarie anställning. Det måste finnas ett tak för hur många fas 3-deltagare som får placeras på samma arbetsplats, säger LO-distriktets ordförande Dan Gabrielsson.

Orsaken är att det blir problem när många fas 3-deltagare samlas på samma arbetsplats. Det visar 13 djupintervjuer med fas 3-deltagare i Västsverige. Frida Moberg, sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, redovisar resultat i rapporten· ”En meriterande sysselsättning eller meningslöst tidsfördriv?”

Rapporten visar att deltagarna känner sig stämplade bara genom att de deltar i fas 3. Ett par av dem utför ganska avancerade uppgifter, men det är ändå ingen merit när de söker jobb därför att fas 3 har så låg status.

Tolv av 13 intervjupersoner tycker att stödet från Arbetsförmedlingen brister. Arbetsförmedlarna kollar att de uppfyller kraven för att få ut ersättning, men anstränger sig inte för att hjälpa dem att hitta jobb.

– Höga krav och dåligt stöd är en farlig kombination som leder till stress och oro inför framtiden. Ett arbetsmarknadspolitiskt program får aldrig bli en förvaring eller en sista anhalt. Därför är det dags att ersätta fas 3 med ett arbetsmarknadspolitiskt program där ersättningsnivån är högre för deltagaren och möjligheten att få ett jobb är bättre, säger Dan Gabrielsson.

Deltagarna i fas 3 får mellan 223 och 680 kronor om dagen i så kallat aktivitetsstöd eller socialbidrag, om de inte uppfyller kraven för aktivitetsstöd. Rapporten visar många oroar sig för ekonomin och att bristen på pengar går ut över det sociala umgänget på fritiden.

Ungefär sju av tio fas 3-deltagare än 45 år eller äldre. Av de intervjuade är elva av 13 55 år eller äldre. Flera av dem har gett hoppet att få jobb, men de söker ändå jobb för att kunna visa upp det för Arbetsförmedlingen.

– Ingen anställer någon som har fyllt 60. Det är jag fullt medveten om. Så jag tänkte att jag kan söka läkartjänster och vad som helst om det är det Arbetsförmedlingen är ute, säger en av deltagarna i en intervju.

Fakta

LO-distriktet i Västsverige vill kvalitetssäkra fas 3 och ställer tre krav:

• Fas 3-deltagaren ska få en motiverad handledare som har gått igenom en pedagogisk utbildning.

• Arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla för individen, utan att det är fråga om ren produktion.

• Kontakten mellan fas 3-deltagaren och Arbetsförmedlingen ska bli bättre. Arbetsförmedlingen kontroll av fas 3-platser ska förbättras. Oseriösa arbetsgivare ska sållas bort.