På onsdag samlas folk från tio kommuner i Stockholm för att berätta hur de ska införa rätt till heltid. Nu omfamnar även Moderaterna det kravet. Och runt hörnet väntar brist på arbetskraft.

Men Kommunals ordförande Annelie Nordström är luttrad.

– Det är mycket snack och lite verk­stad. Jag blir väldigt nöjd om politik blir mindre av att vilja och mer av att göra, oavsett om det är socialdemokrater eller moderater som gör något, säger hon.

Socialdemokraterna har dragit slutsatsen att det krävs lagstiftning.

– Det går för långsamt och på senare år har utvecklingen gått åt fel håll. Det vill vi ändra på. Heltid måste bli norm på hela arbetsmarknad-
en, säger Ylva Johansson, ­arbetsmarknadspolitisk talesperson (S), och pekar på vården och handeln som de största problemen.

Ordföranden Ingela Gardner Sundström (M) konstaterar att det finns enighet över partigränserna i SKL:s förhandlingsdelegation om rätten till heltid. Det som skiljer partierna åt är vägen – inte målet.

– Lagstiftning vore ett nederlag. Hel­tid är i första hand en fråga för parterna på arbetsmarknaden. Vi ska flytta fram positionerna tillsammans med Kommunal. Det krävs ett tryck uppifrån på kommunerna, anser hon.

Att tio kommuner samlas är en följd av den förra avtals­rörelsen. Kommunal och Sveriges Kommuner och Lands­ting (SKL) lade till en protokollsanteckning om heltid till avtalet.

Sådant kan glömmas bort eller för­halas, men inte nu. Det ska fram förebilder för andra kommuner. Annelie Nordström tycker att frågan om heltid har fått mer tyngd, framför allt på ­grund av konkurrensen mellan blocken.

– Även topptjänste­männen i SKL har förstått att det inte händer så mycket om kommunerna får göra som de själva vill, säger hon.

Fyra kommuner av tio har infört eller tänker införa rätt till heltid. Drygt hälften av landstingen/regionerna har infört eller tänker införa rätt till heltid.

Kommunal redovisade siffrorna i våras. De säger måhända inte hela san­ning­en men ger den bästa bild av läget som finns just nu. Siffrorna bygger på en enkät som har besvarats av Kommunals sektioner och avdelningar för 261 av 290 kommuner och 19 av 20 landsting.

Ännu så länge har Socialdemokraterna täten. 62 vänsterstyrda kommuner finns med på heltidslistan, mot 36 borgerligt styrda. 23 styrs av olika blocköverskridande koalitioner. Av tolv landsting med heltid på dagordningen är fem vänsterstyrda, fem borgerligt styrda och två har blocköverskridande styre.

Så ser det åtminstone ut efter valet 2010. Det är inte säkert att det block som regerar nu är samma block som tog beslutet om heltid.

Siffrorna visar ändå att det mesta återstår att göra, trots att Kommunal har tjatat i åratal om att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Ingen säger det öppet, men under ytan finns förlegade värdering­ar kvar. ”Det är inte så viktigt, för det handlar bara om damer”, som Annelie Nordström uttrycker det.

– Det krävs lagstiftning. Då föreslår jag att man börjar med den skattefinansierade sektorn och tar vård, skola och omsorg först. Där är problemen störst, tycker hon.

I nästa andetag tar hon upp de tillfälligt anställda som ”ett minst lika stort bekymmer”.

– Vi ska vara goda arbetsgivare. Det finns ett antal frågor som vi och Kommunal behöver jobba med tillsammans, som heltid, visstidsanställningar och jämställdhet överhuvudtaget. Vi ska erbjuda att­raktiva arbets­platser och intressanta arbetsupp­gifter, säger Ing­ela Gardner Sundström.

En femtedel av Kommunals medlemmar i vård och omsorg jobbar i privata företag. De har fler timanställda, färre hel­tider och lägre bemanning. Personaltätheten är tio procent högre i kommunerna. Uppsalaforskarna Ulrika Winblad, Paula Blomqvist och Ragnar Stolt redovisar siffrorna. De har granskat Socialstyrelsens upp­gifter om drygt 2 600 äldreboenden.

I juni tog kommunfullmäktige i Umeå ett beslut att kräva rätt till heltid i äldreomsorgen och kol­lektivavtal vid privatiseringar. Om lagen tillåter det är inte prövat.

– Jag är inte säker på att det får avsedd effekt. Kravet gynnar stora företag och kan leda till att mindre entreprenörer inte ens lämnar anbud, säger Egil Nylén, upphandlingschef i Umeå.

Fakta

Tio kommuner samlas

Tio kommuner med heltid på dagordningen samlas i Stockholm på onsdag: Örebro, Falun, Skövde, Håbo, Berg, Lerum, Nordanstig, Forshaga, Vårgårda och Gnesta.