150 människor skadar sig så allvarligt på jobbet att de åker in till akuten. Varje dag. Men bara hälften anmäler skadan.

Runt 55 000 personer om året uppsökte en akutmottagning efter att ha skadat sig på jobbet förra året. Det blir 150 om dagen. Det visar siffror som Socialstyrelsen tagit fram för tidningen Du&jobbet.

Det är nästan dubbelt så många jämfört med hur många som anmälde en arbetsskada till Arbetsmiljöverket. 28 000 anmälningar om olycksfall som lett till sjukfrånvaro fick myndigheten in under förra året.

Enligt Socialstyrelsens statistik över skadade är åtta av tio män. Och de vanligaste skadorna är att man faller, klämmer eller skär sig.