I LO-Tidningen nummer 28 intervjuades nästa centerledare Annie Lööf. Lööf som gjort sig känd för anti-fackliga ståndpunkter försöker i intervjun tvätta av sig bilden som fackföreningsätare.

Stämmer bilden Centerns spindoktorer försöker skapa och är det trovärdigt att Lööf bytt ståndpunkt? UNT skrev att ”det eventuellt antifackliga hos Annie Lööf från ungdomsförbundstiden har slipats av under riksdagstiden och kommer att slipas av ytterligare när hon tillträder som partiledare”. Inte av övertygelse utan av nödvändighet.

Om man ser till vad hon faktiskt har sagt så skrämmer spåren. Förebilder som Margaret Thatcher, Ayn Rand och Robert Nozick borde oroa.
Thatcher som under 1980-talet knäckte den brittiska välfärdsstaten och, om än tillfälligt, krossade den brittiska fackföreningsrörelsen. Samma Thatcher som menade att det inte fanns något samhälle utan bara individer och familjen.

Ayn Rand, den rysk-amerikanska filosofen och författaren som agerade angivare i Hollywood till den ökända McCarthy-kommitten. Samma Rand hävdade med bestämdhet att ingen ska hjälpa någon medmänniska om man inte själv tjänar på det.

Robert Nozick som var pappa till en modernistisk variant av nattväktarstaten där staten inte har några andra uppgifter än försvar och rättsväsende. Han betraktade statens skatteuttaxering som stöld.

När Lööf nu säger att hon gillar den svenska modellen så gör hon det med en reservation. Hon gillar den svenska modellen före 1970 vilket innebär att hon inte bara vill att Las försvinner utan också hela den arbetsmarknadslagstiftning som kom därefter.

Den svenska modellen före 1970 förutsätter osannolikt starka fackliga organisationer som kan hävda sig gent­emot arbetsgivarintressena.

Lärdomen från tiden före 1970 var just att facken hade svårt att klara detta och därför blev lagstiftning nödvändig.

Det var obalansen mellan parterna som orsakade den omfattande vilda strejkvågen med början i LKAB:s gruvor december 1969.

Det är detta som Lööf vill tillbaka till.

Antingen är Annie Lööf historielös och okunnig eller också försöker hon lura oss alla med sin ”face-lift”.

Ingemar E L Göransson
författare, frilansskribent