Av fjorton anställda har två heltid, nämligen Birgitta Rönner och Lisbeth Norlin längst fram. De tolv som står bakom jobbar mellan 75 och 85 procent. Nio vill ha heltid – från vänster Eva Knutsson-Styffe, Yvonne Andersson, Carina Wästberg, Helene Olsson, Charlotte Larsson, Terese Wolgast, Anneli Asplund, Bodil Forslund, Birgitta Lindberg, Yvonne Östlund Nälsén, Maria Gustafsson och Britt-Marie Hasselheim.

Foto: Lars Hedelin

Av fjorton anställda har två heltid, nämligen Birgitta Rönner och Lisbeth Norlin längst fram. De tolv som står bakom jobbar mellan 75 och 85 procent. Nio vill ha heltid – från vänster Eva Knutsson-Styffe, Yvonne Andersson, Carina Wästberg, Helene Olsson, Charlotte Larsson, Terese Wolgast, Anneli Asplund, Bodil Forslund, Birgitta Lindberg, Yvonne Östlund Nälsén, Maria Gustafsson och Britt-Marie Hasselheim.

 

De anställda i äldrevård och hemtjänst i Forshaga går i väntans tider. De är otåliga. De vill ha heltid. Nu.

Många jobbar 75 procent. För dem betyder heltid mellan 5 300 och 5 400 kronor mer i månaden.

– Det är mycket pengar, konstaterar undersköterskan Maria Gustafsson.

Nu jagar hon extratimmar för att bättra på lönen. Ibland kan det bli 20 timmar på en månad.

Anneli Asplund och Terese Wolgast är undersköterskor. Båda jobbar 75 procent. De vill ha heltid.

– Jag vill kunna leva som pensionär också, säger Anneli Asplund.

Terese Wolgast öppnar inte ens det orange kuvertet, utan lägger bara undan det. Men pensionen är inte det enda skälet till att hon vill ha heltid.

– Jag har en sjuåring hemma. Jag vill ha råd att unna honom något också, säger hon.

Forshaga har drygt 6 000 invånare och ligger två mil norr om Karlstad. So­cialdemokraterna styr med egen majoritet. Rätt till heltid var ett vallöfte 2010.

– I början kostar det mer pengar, men vi har inte råd att låta bli. Om vi ska få personal i framtiden måste vi erbjuda bra arbetsvillkor. På sikt tror jag att vi får bättre kvalitet och bättre organisation när vi inför rätt till heltid, säger Bertil Hagelin (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Heltid i vård och omsorg är första steget. Det gäller 182 anställda, nästan bara kvinnor. 27 har heltid. De deltidsanställda jobbar 77 procent av heltid i genomsnitt.

I våras svarade 145 anställda på en enkät. Av dem ville 65 jobba heltid. Ytterligare 20 ville jobba fler timmar och öka på sina deltider.

– Ambitionen är ett börja med ett av våra två äldreboenden nästa år. Vi ska vara helt klara senast 2014, förklarar Bertil Hagelin.

Heltidsprojektet ska inte innebära sämre scheman. De nya timmarna ska läggas i anslutning till arbetsdagen. De betyder att de anställda får gå hem klockan 16 i stället för som i dag klockan 11, 13 eller 14.

För att klara det här krävs flexibilitet. De anställda får vara beredda på att byta avdelning eller arbetsuppgifter under de extra timmarna.

Bertil Hagelin har stött på en del motstånd, men de som LO-Tidningen möter är beredda att byta avdelning eller göra annat som att städa, jobba i skolmatsalen eller hoppa in på dagis och fritids.

– Jag vill ha heltid. Jag jobbade heltid när barnen var små på Zackrisdalsverken i Karlstad. Heltid var självklart inom industrin, säger Eva Knutsson-Styffe.

När fabriken lades ner hamnade hon på hemtjänsten i Forshaga. Tjänsten är på 80 procent.