Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Unionens valberedning vill ha kvar Cecilia Fahlberg som förbundsordförande och Peter Hallberg som förste vice ordförande. På posten som andre vice ordförande vill valberedningen se ett byte.

Som ny andre vice ordförande tänker sig valberedningen Martin Linder från Volvo i Göteborg och det blir då Bengt Olsson som lämnar posten i Unionens högsta ledning.

Till den nya förbundsstyrelsen föreslår valberedningen omval för sju av ledamöterna och nyval av en person – Ulrika Johansson från Gestamp Hard Tech i Norrbotten. Det betyder att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen minskar med två.

– Vi vill se en drivande och idérik förbundsstyrelse, som kan utveckla förbundets verksamhet och ställningstaganden under den kommande kongressperioden. Unionens vision är att vi ska vara den ledande kraften i arbetslivet som ger styrka, glädje och trygghet, säger valberedningens ordförande Anne Thelander i ett pressmeddelande.

Unionens kongress äger rum 10-14 oktober.