Regeringen vill begränsa arbetsgivarnas kostnader för tvister i samband med uppsägningar. Ett syfte är att undersöka om lagstiftningen behöver ändras och en förhoppning är att arbetsgivare i större utsträckning ska vilja anställa.

LO är starkt kritiskt och pratar om maktförskjutning, medan arbetsgivnarna välkomnar utredningen.

Enligt direktiven ska utredningen se över både uppsägning av personliga skäl och på grund av arbetsbrist. Men frågor som rör turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska inte utredas.

– Det är bra att regeringen utreder detta och kartlägger hur det ser ut, säger Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh är inte alls lika postiv.

– Regeringen vill ändra maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kommer att leda till fler tvister och fler uppsägningar, säger han.

Per Bardh säger att arbetsgivarna kommer våga chansa mer om kostnaderna inte är så höga. Och han tillägger att det är olyckligt att utredningen överhuvudtaget blir av.

– Balansen idag är bra. Anställningsskyddet är viktigare än arbetsgivarnas kostnader, säger LO:s avtalssekreterare.

Arbetsgivarnas Christer Ågren har inte läst direktiven, men han  tänker sig att de stora problemen finns vid uppsägning av personliga skäl och möjligen i någon utsträckning när någon anser att det handlar om fingerad arbetsbrist.

Christer Ågren säger att det kan bli dyrt att säga upp någon av personliga skäl – särskilt för små och medelstora företag. Om en person ifrågasätter en sådan uppsägning på egen hand utan fackets hjälp kan det bli en rättsprocess på två år i tingsrätt och i arbetsdomstolen. Om uppsägningen ifrågasätts med fackets hjälp kan processen pågå i upp till ett år. Det finns då en risk att arbetsgivaren under hela den tiden får betala lön, enligt Svenskt Näringslivs vice vd.

– Det här är ett problem vi ofta hör att små och medelstora företag har, säger han.

Utredningen ska bland annat kartlägga problemen, bedöma vilka problem dagens regler skapar och utreda möjligheten att en arbetsgivare inte ska behöva betala lön under tvisten om uppsägningen.

Utredningen ska ledas av Jonas Malmberg som är professor vid Uppsala universitet och specialist på arbetsrätt. Hans betänkande ska vara klar 28 september nästa år.