Hotellstädbolaget Cho HSMG tar till storsläggan och stämmer Hotell- och restaurangfacket på drygt 35 miljoner kronor, tio gånger mer än Arbetsdomstolen har dömt ut i skadestånd hittills.

Samtidigt hotas moderbolaget HSMG av uteslutning ur SHR, Sveriges hotell- och restaurangföretagare. Beslutet tas på nästa styrelsesammanträde.

I juni granskade Svenska Dagbladet HSMG-gruppen och skrev flera artiklar om att HSMG smet från skatter genom att sätta bolag i konkurs, starta nya och flytta kontrakten på hotellstädning till dem.

Artiklarna föranledde Choice Hotels att säga upp städkontrakt med HSMG för fem hotell i Stockholm i förtid. Därmed gick HSMG miste om 35 miljoner kronor i vinst före skatt. Nu stämmer HSMG Hotell- och restaurang på hela summan.

Orsaken är att facket ska ha misskrediterat HSMG  genom att ta upp skatteskulder och konkurser i ett brev till Choice Hotels i februari.

Men brevet fastnade hos en inköpschef. Det var först i och med Svenska Dagbladets artiklar i juni som Choice Hotels ledning fick ögonen på HSMG.

– Det stämmer att brevet gick till en inköpschef och stannade där. Det är beklagligt. Första gången jag blev uppmärksammad på brevet var när jag läste om det i Svenska Dagbladet, säger Arne Haugen, CSR-direktör på Choice Hotels.

Men advokat Per-Olof Söderberg, som företräder Cho HSMG, anser att facket har uppträtt ”synnerligen illojalt” och brutit mot kollektivavtalet samt den avtalsrättsliga lojalitetsplikten.

– Brevet från Hotell- och restaurang har stor betydelse. Man ser en händelsekedja som börjar i februari, säger han.

Kedjan slutar med att Cho HSMG blir av med kontrakten och personalen. Hotell- och restaurangfacket ska betala hela notan för det – 35 miljoner kronor.

Samtidigt har Cho HSMG dragit Choice Hotels inför en skiljenämnd. Kravet är att Choice Hotels ska åläggas att fullfölja städkontrakten med HSMG, åtminstone under tiden fram till skiljenämndens utslag.

– Det är väldigt underligt agerat att både ta Choice Hotels till skiljenämnden och kräva skadestånd av Hotell- och restaurang, tycker Annett Olofsson, jurist på LO/TCO Rättsskydd som företräder Hotell- och Restaurang.

– Förbundets uppfattning är att det inte är tal om kollektivavtalsbrott överhuvudtaget, säger hon.

HSMG hävdar att facket också har brutit mot kollektivavtalet genom att uppmana de anställda att sluta sina jobb hos HSMG och gå över till städföretaget ISS som tog över städningen på de fem hotellen.

HSMG vill att facket ska betala en halv miljon i så kallat allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrottet. Dessutom vill företaget ha 35 miljoner i skadestånd för den ekonomiska skada som blev följden.

Det högsta skadestånd som Arbetsdomstolen hittills har dömt ut är på fyra miljoner kronor.

– Domen gällde en enskild tjänsteman. De högsta skadestånden som Arbetsdomstolen dömt ut har riktats mot enskilda. Det är en helt ny tendens som inte har uppmärksammats. När det gäller företag är Arbetsdomstolen ganska försiktig med att döma ut skadestånd, säger Kurt Junesjö, författare och expert på arbetsrätt. Fram till 2004 jobbade han på LO/TCO Rättsskydd.

Svenska Dagbladets artiklar föranledde SHR att sätta i gång med en granskning av HSMG. Granskningen har mynnat ut i ett förslag att HSMG ska uteslutas.