Hovrätten inleder i dag sitt arbete med Saabs överklagan och Saab hoppas att de positiva signaler som kom från Kina i går ska öka möjligheterna att få en rekonstruktion. Men samtidigt rycker konkursen närmare.

I går fick Saab besked om att kinesiska myndigheter på provinsnivå godkänt att Pang Da och Youngman får bli delägare i företaget.  Även om det fortfarande är de centrala myndigheterna som fäller avgörandet kan gårdagens besked ses som en positiv signal, enligt Kinaexperter.

– Min sammanvägda bild säger att det officiella Kina ser fler plus än minus i sin analys. Jag tolkar det som att det finns ett intresse för Saab annars hade inte processen fått fortsätta, säger Frédéric Cho, Kinarådgivare på Handelsbanken Capital Markets, till TT.

I sin överklagan till Hovrätten, där Saab vill få möjlighet till rekonstruktion räknar företaget med att ha fått klartecken från de kinesiska myndigheterna den 8 november.

Hovrätten har i dag börjat arbetet med överklagan men kan ännu inte lämna några besked om hur lång tid processen kommer att ta. Hovrätten har tidiager meddelat att det troligen inte blir något besked under dagen utan att det kan några dagar eller en vecka innan beslutet om provningstillstånd fattas. Om hovrätten sedan prövar överklagan kan själva beslutet om rekonstruktionen dröja ytterligare. Samtidigt har tingsrätten nu inlett sitt arbete med den konkursansökan som Unionen och Ledarna lämnat in mot Saab.

Tingsrätten har kallat parterna till en konkursförhandling den 26 september, om inte konkursansökan dragits tillbaka innan dess. Om hovrätten beviljar Saab rekonstruktion kommer konkursprocessen att skjutas upp.