Inte heller GS accepterar LO-samordningens avtalsplattform. I dag beslutade förbundsmötet att definitivt säga nej.

Livs var först ut. I måndags beslutade förbundsmötet enhälligt att säga nej till LO-samordningen och ja till industrins avtalsplattform. I går beslutade ett nästan lika enigt avtalsråd för IF Metall att göra detsamma, och i dag var det alltså fackförbundet GS tur.

Industrifacken lämnar LO-samordningen för att de inte gillar jämställdhetspotten, och inte kan acceptera nivån på potten som i år fastställts till hundra kronor.

– GS stöder tanken på en solidarisk lönepolitik med krav på höjda reallöneökningar som utgår från principen lika lön för lika och likvärdigt arbete samt jämställda löner och arbetsvillkor. Vi tycker trots detta att det är obalans mellan löneökningsutrymme och extrasatsningar i LO:s förslag till samordning, säger GS ordförande Per-Olof Sjöö, i en kommentar på förbundets hemsida.

I sin blogg förklarar han att GS tvingats fatta beslutet att lämna LO-samordningen med svårmod, men att det inte går att rättfärdiga konstruktionen med jämställdhetspotter för medlemmarna längre.

40 procent av GS medlemmar på det största avtalsområdet har löner under brytpunkten för jämställdhetspotten, 22 400 kronor, men de skulle ändå tvingas stå tillbaka och acceptera mindre löneökningar eftersom snittlönen på avtalsområdet ligger högre.

”Vårt indiska reptrick är att förklara för våra medlemmar varför lågavlönade kvinnliga snickeriarbetare ska avstå löneutrymme till förmån för andra avtalsområden. Avtalsrörelse efter avtalsrörelse. Det har tidigare år gått genom svåra kompromisser. I år stod inte kompromissen att finna.” skriver Per-Olof Sjöö.

De tre LO-förbund som undertecknat industriavtalet har nu sagt nej till LO-samordningen. Pappers som numer står utanför industriavtalet har däremot sagt ja. Samtliga LO-förbund ska ha tagit ställning till LO-plattformen senast den 23 september.