En kvinna sökte jobb som biträdande verksamhetschef på ett vård- och serviceföretag. Efter intervju erbjöds hon jobbet och tackade ja. När kvinnan berättade för företagets vd att hon var gravid avbröts dock rekryteringen. Kvinnan vände sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som stämde företaget för könsdiskriminering och missgynnande vid föräldraledighet.

I Arbetsdomstolen kom dock parterna överens och en förlikning ger kvinnan 100 000 kronor.