Fem av sex unga visstidsanställda vill ha fast jobb. Framför allt är det en bättre ekonomi som lockar. Och möjligheterna som ges med trygg inkomst, att bilda familj och skaffa bostad till exempel.

Det är fackförbundet Vision (som fram till i början av månaden hette SKTF) som beställt en rapport om läget för visstidsanställda mellan 20 och 40 år. Av de över 2 000 tillfrågade har de flesta fast anställning. Men 17 procent har tillfällig anställning, och de blir allt fler.

Av dem vill 84 procent, cirka fem av sex, ha fast jobb. De flesta uppger bättre ekonomi som främsta orsak, men också trygghet att kunna skaffa familj och bostad. Varannan visstidare har någon form av universitetsutbildning. Och en av fem har varit på samma ofasta jobb i över två år.

Enligt lagen om anställningsskydd ska tillfälliga anställningar som pågått i två år eller längre gå över till fast tjänst. Men som LO-Tidningen skrivit om flera gånger, är det okej enligt lag att stapla olika sorters visstidsanställningar på varandra, som provanställning, allmän visstid och vikariat. På så sätt kan man ha en tillfällig anställning hos samma arbetsgivare i närmare fem år.

Av de undersökta är 45 procent inte med i något fackförbund. De flesta anser att det är för dyrt.

I ett pressmeddelande skriver Visions ordförande Annika Strandhäll att facken måste vara självkritiska, och borde jobba för att ändra kollektivavtalen så att de bättre passar människor med tillfälliga kortare anställningar. Och erbjuda människor med ofasta jobb bättre facklig hjälp, som till exempel lönecoachning och förmånliga medlemslån.

Att begränsa visstidsjobben är en prioriterad fråga för facken i avtalsrörelsen. Något som arbetsgivarsidan anser minskar flexibiliteten för företagare, som får svårare att ta in tillfälligt folk när det är mycket att göra.