Det är domstolarna som avgör om det finns en framtid för Saab. Företagets överklagan och ansökan om rekonstruktion står mot fackens konkursansökan. Men än så länge råder lugnet före stormen.

I går lämnade Unionen och Ledarna in konkursansökningar från sammanlagt 892 medlemmar till Tingsrätten i Vänersborg och fler kommer att lämnas in varefter facket får in dem från medlemmarna. Men tingsrätten har inte inlett processen än.

– Vi väntar fortfarande på att få en bekräftelse på att ansökningsavgifterna betalats in, säger Pia Nilsson Taari, tingsfiskal vid Vänersborgs tingsrätt.

Ansökningsavgiften ligger på 500 kronor per ärende. Eftersom varje utgör ett eget ärende ska facken hittills betala in 446 000 kronor.

När avgifterna kommit in kallar hovrätten Saab till konkursförhandling. När förhandlingen ska hållas är ännu inte beslutat.

– Normalt ska det ske inom två veckor, men om det finns särskilda skäl kan det dröja upp till sex veckor, säger Pia Nilsson Taari.

Att Saab överklagat det tidigare avslaget på rekonstruktionsansökan till hovrätten är inget tingsrätten tar hänsyn till i konkursprocessen än så länge. Men om hovrätten beviljar en rekonstruktion kommer konkursansökan att vilandeförklaras.

Att facken uttryckt en önskan om att en eventuell rekonstruktionsprocess ska gå före en konkurs är inte heller något som påverkar tingsrättens arbete i nuläget.

Först vid konkursförhandlingen kan Saab begära att prövningen skjuts upp i väntan på hovrätten, om den mot alla förmodan inte meddelat något beslut då. Om facken accepterar det kommer tingsrätten troligen att vänta in den andra processen.

– Men det är inget vi beslutar på eget initiativ, säger Pia Nilsson Taari.

Saabs överklagan gällande rekonstruktionen skickades från tingsrätten i dag med posten. Det innebär att den troligen kommer fram i morgon.

Hovrätten ska först besluta om överklagan över huvud taget ska tas upp, få prövningstillstånd. Hur lång tid det tar är oklart, men enligt hovrättsråd Gunnel Alenbratt är det osannolikt att beslutet kommer samma dag som ansökan lämnas in.

– Det är ett förtursmål och ska hanteras skyndsamt, men vi måste ju få tid att fundera och ta ett välgrundat beslut. Om det tar några dagar eller en vecka går inte att säga, säger hon.

Om prövningstillstånd beviljas kan hovrätten dessutom behöva mer tid för att avgöra själva sakfrågan, men inte heller det är säkert. Hovrätten kan antingen behandla frågan om prövningstillstånd och själva ansökan om rekonstruktion samtidigt, eller också dela upp det i två på varandra följande beslutsprocesser.

– Båda möjligheterna finns, och hur vi gör här går inte att säga än, säger Gunnel Alenbratt.