Saab Automobils ombud (tv) lämnar in företagets överklagande om rekonstruktionen till tingsrätten, som skickar handlingarna vidare till hovrätten.

Foto: Björn Larsson Rosvall

Saab Automobils ombud (tv) lämnar in företagets överklagande om rekonstruktionen till tingsrätten, som skickar handlingarna vidare till hovrätten.


Tjugo ynka minuter för sent lämnade Saab in sin överklagan om rekonstruktionen. Tingsrätten hade redan skickat posten, och handlingarna med utförligare information kommer därför till hovrätten först i morgon.

IF Metall och Sveriges Ingenjörer vill vänta med konkursansökan tills hovrätten lämnat besked om rekonstruktionsansökan. Saab lovade i söndags att lämna in överklagan av tingsrättens beslut under måndagen. Företaget höll sitt löfte, men kom 20 minuter för sent. Tingsrätten hade redan skickat dagens post, och att gå en extra vända till posten var inte aktuellt.

– Det är inte våra rutiner att göra det. Så långt som möjligt följer vi de rutiner vi har, säger rådman Cecilia Tisell, till TT.

Hovrätten får nu handlingarna först i morgon. I sin överklagan är Saab kritiskt mot tingsrättens avslag som företaget anser har fattats på felaktiga grunder. ”Tingsrätten resonemang framstår i flera delar som felaktiga, och inte i överensstämmelse med den prövning som rätten enligt lag har att göra”, skriver Saab.

En anledning till att tingsrätten avslog ansökan om rekonstruktion var att underlagen var för knapphändiga. Den överklagan som i morgon landar på hovrättens bord är fylligare. Bland annat anges en tidsplan där det framgår att Saab räknar med att få de kinesiska myndigheternas godkännande av affärerna med företagen Youngman och Pang Da den 8 november.

Youngman och Pang Da har också bifogat varsitt brev där de förklarar att de tror på Saab. Av överklagan framgår också att de är beredda att skjuta till mer pengar än de ursprungliga 245 miljoner euro om det skulle behövas.

Saab räknar också med att det kommer att ta ungefär två veckor att få de 70 miljoner euro som Yongman ska bidra med via ett nytt lån.
Samtidigt som Saab hoppas på att hovrätten ska bevilja företaget en rekonstruktion har tingsrätten inlett arbetet med konkursansökningarna som Unionen och Ledarna lämnade in i går. Totalt rör det sig om ansökningar från 892 medlemmar.

– Vi har tvingats ta hjälp från alla avdelningar på rätten för att förbereda förhandlingen, säger rådmannen Cecilia Tisell, som utsetts till konkursdomare till TT.

Förhandlingen om en konkurs kommer troligen att hållas om ungefär två veckor, enligt Cecilia Tisell. Om inte Saab lyckats betala ut lönerna innan dess, eller hovrätten beviljat en rekonstruktion, för i så fall har facken meddelat att de vill att den processen går för konkursansökan.