Fackförbunden Unionen och Ledarna vill inte vänta. I dag har de lämnat in sin konkursansökan mot Saab.

– Det är självklart mycket tråkigt att tvingas till denna åtgärd. Men situationen är ohållbar och gränsen för det rimliga passerad, säger Andreas Olsson, förbundsjurist på Ledarna i ett pressmeddelande.

Även Unionens ordförande Cecilia Fahlberg säger i ett pressmeddelande att fackförbunden inte har något alternativ till att lämna in ansökan.

– Konkursansökan är det medel som står till buds för att säkerställa att medlemmarna inte blir utan de pengar de har rätt till, säger hon.

Cecilia Fahlberg konstaterar att konkursen inte är något som Unionens medlemmar önskat sig, men att de är införstådda med att facket måste ta steget för att de ska kunna få ut sina löner via den statliga lönegarantin.

Hon påpekar också att konkursansökan inte på något sätt hindrar att Saab hittar finansiella lösningar för framtiden.

– Kommer pengar in på medlemmarnas lönekonton dras ansökan tillbaka. Samma sak gäller om hovrätten ändrar tingsrättens beslut och beslutar om företagsrekonstruktion. Unionen kommer att medverka till att en eventuell prövning av tingsrättens dom kan ske före konkursansökan, säger hon i pressmeddelandet.

De andra fackförbunden som finns representerade på Saab, IF Metall och Sveriges ingenjörer, har tidigare i dag meddelat att de inte ville ansöka om konkurs förrän hovrätten lämnat besked om Saabs överklagan när det gäller rekonstruktionen.

Att de andra fackförbunden gjorde en annan bedömning och fick före, är inget Håkan Skött, IF Metalls klubbordförande vill säga något om.

– Jag har inga kommentarer om det, säger han.