Handels ordförande Lars-Anders Häggström välkomnar regeringens satsning på utbildningsplatser för unga, men kritiserar samtidigt ökningen av otrygga anställningar. De senaste åren har möjligheterna att stapla osäkra anställningar på varandra ökat.

– Många unga får i dag bara visstidsanställningar, timvikariat eller rings in vid behov. Det är dags att regeringen satsar på riktiga, trygga jobb för unga. Det är bra både för ungdomarna och för hela samhället, säger Lars-Anders Häggström.

Konsekvenserna av de otrygga jobben blir att de unga inte kan planera sin framtid, låna till sitt boende och riskerar att hamna utanför a-kassan och andra socialförsäkringar.

Lars-Anders Häggström sågar förslaget satsa 5,4 miljarder på sänkt restaurangmoms. Det skulle ge fler jobb om pengarna satsades på direkta anställningsstöd.

Var fjärde medlem i Handels är under 30 år.

Regeringens förslag innehåller inga nya sänkta arbetsavgifter för den som anställer unga, men regeringen skriver att sänkta arbetsgivaravgifter skapar fler jobb.

– Det stämmer inte. Vi visade nyligen i en rapport att åtgärderna inte har lett till fler anställda ungdomar, snarare har andelen minskat. Företag anställer inte unga för att det är billigt utan för att de behöver arbetskraft, hävdar Lars-Anders Häggström.