Foto: Eigil Söderin/Efterarbetet

De gick till motattack. I februari anmälde Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros Arbetsförmedlingen i Malmö till JK.

 

Drygt ett halvår efter att Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros blev avstängda från fas 3-anordnaren på Jobbfabriken i Malmö kommer Arbetsförmedlingens förklaring till JK.

– Arbetsförmedlingen har inget att säga till om i ett enskilt ärende om en anordnare inte vill ha kvar en deltagare. Det enda Arbetsförmedlingen kan göra är att försöka hitta en ny placering, skriver verksjuristen Jari Pyyluoma.

Slutsatsen ligger nära till hands: rättssäkerheten för fas 3-deltagare lämnar en del i övrigt att önska.

– Journalister drar så mycket slutsatser, svarar Jari Pyyluoma.

Jobbfabriken ville bli av med Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros efter deras kritik i Malmötidningen Efter Arbetet. Det gick snabbt och smidigt. Allt som krävdes var ett samtal där var och en av kvinnorna, deras arbetsförmedlare och Jobbfabrikens platschef deltog.

Samtalen slutade med att de blev avstängda.

Kvinnorna JK-anmälde Arbetsförmedlingen för att arbetsförmedlarna hade tagit beslutet efter påtryckningar från Jobbfabriken. I sin anmälan skriver de att Arbetsförmedlingen borde ha undersökt anklagelserna mot dem. De straffades för att de hade gått till medierna.

Till JK skriver Jari Pyyluoma att Arbetsförmedlingen inte hade något val. Arbetsförmedlingen kunde inte låta dem stanna på Jobbfabriken eftersom platschefen inte tänka släppa in dem.

– Det åligger Arbetsförmedlingen att vid sin arbetsmarknadspolitiska bedömning istället finna att det är bättre för den arbetssökande att erbjudas en annan placering, skriver Jari Pyyluoma.

Han understryker att ingen av kvinnorna har utsatts för repressalier av Arbetsförmedlingen. Däremot gjorde en handläggare fel när en av kvinnorna fick en varning antecknad och det framstod som om hon blev avstängd på Arbetsförmedlingens initiativ. Detta skylls på handläggarens ”oerfarenhet”.

– Arbetsförmedlingen ska inte trakassera någon. Det kanske kan uppfattas som om vi har gjort det. Det är vad vi säger – inte att vi faktiskt har trakasserat någon, förklarar Jari Pyyluoma.

Händelsen har föranlett arbetsförmedlingarna i Malmö att utveckla uppföljningen av ”fas 3 i allmänhet och Jobbfabriken i synnerhet”. Jobbfabriken är en av de största fas 3-anordnarna.

I maj beslutade JK att Arbetsförmedlingen inte hade begått något brott mot repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen. Därmed finns det inga misstankar om brott.

Däremot fortsätter JK att utreda om det finns anledning att rikta kritik mot Arbetsförmedlingen. JK:s beslut kan dröja till efter jul.