Detta gäller vid konkurs:

1. En konkursansökan lämnas till tingsrätten. Den kan komma från företaget självt eller från någon som företaget är skyldigt pengar, vanligen leverantörer av olika slag. Oftast har de första vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in skulden.

Om det inte hjälpt och myndighetens utredning visar att företaget inte kan betala skulderna används utredningen som underlag för konkursansökan.

Även facket kan lämna in konkursansökan om de anställda inte får ut sina löner.

2. Tingsrätten fattar ett konkursbeslut. Beslutet ska fattas snabbt och kan i enkla fall tas samma dag som ansökan lämnats in. Om företaget motsäger sig konkursen blir det en domstolsprocess som kan ta flera veckor.

3. Vid en konkurs går företagets tillgångar över till ett konkursbo. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som sköter avvecklingen av företaget. Förvaltarens uppgift är att få ut så mycket pengar som möjligt när företaget avvecklas för att kunna betala så stor del av skulderna som de går.

4. Konkursförvaltaren brukar i första hand försöka sälja hela verksamheten eller de delar av verksamheten som fortfarande är livskraftiga. Övriga delar läggs ner. Konkursförvaltaren säljer då bolagets tillgångar styckevis.

5. Konkursförvaltaren varslar oftast samtliga anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningstider och regler är de samma som vid andra uppsägningar på grund av arbetsbrist.

6. Under uppsägningstiden har de anställda skyldighet att arbeta så länge de får lön om inte konkursförvaltaren beslutar om arbetsbefrielse. Lönen betalas ut via den statliga lönegarantin, som ger ersättning upp till fyra prisbasbelopp vilket motsvarar 171 200 kronor år 2011.

De varslade bör anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen för att inte missa lönegarantin om de blir arbetsbefriade.

7. Om konkursförvaltaren hittar en köpare för verksamheten gäller inte de vanliga reglerna om att personalen får behålla sina jobb vid företagsöverlåtelser. Företrädesrätten till återanställningen gäller dock om de nya ägarna behöver nyanställa personal när de övertagit verksamheten.

8. Att slutföra en konkurs kan ta allt ifrån några månader till flera år. Allt beror på hur komplicerad konkursen är.

Källa: Konkurslagen och Ulrik Hägge, advokat och erfaren konkursförvaltare på Rosengrens advokatbyrå.