Om individens många val handlar den amerikanska författaren Jonathan Franzens hyllade roman Frihet. Walter och Patty Berglund är tillsammans med barnen Joey och Jessica en amerikansk familj med en hel del sådana val. Men de väljer sällan rätt. I grunden handlar berättelsen om att de måste lära sig själva att leva.

Walters släkting Einar kunde inte stå ut med att inte vara favoriten i familjen och tog därför båten till Amerika på sin tjugoförsta födelsedag. Amerika, menade Einar, var landet av osvensk frihet: ”en plats med öppna vidder där en son fortfarande kunde föreställa sig att han var speciell.”

Möjligheterna tycktes obegränsade. Ändå, eller kanske just därför, blev Einars amerikanska liv ett olyckligt sådant. Många som liksom Einar valde att emigrera gjorde det därför att de inte kom särskilt bra överens med andra, påpekar Franzen.

Kanske, menar han, hänger detta samman med en märklig syn på frihet. En syn som lever kvar i dagens USA. Till exempel det envisa kravet om att till varje pris ha rätt att bära vapen.

Möjligen är friheten också en förklaring till flera av USA:s problem: behandlingen av urfolket, slaveriet, och i modern tid, krigsföringen: ”Operation Enduring Freedom”.

I vilda västern är du fri att göra vad du vill. Oavsett konsekvenserna.

Oberoende av plånbok är just friheten ”att förstöra sitt liv på vilket sätt man än önskar” det som ingen kan ta ifrån dig i Jonathan Franzens Amerika.

Och just därför är mer frihet inte heller alltid det mest önskvärda. Eller för att parafrasera Janis Joplin: ”Freedom’s just another word for everything to lose.”

Ellen Albertsdóttir