Debatt och indignation, hyllanden och beröm har alltid kantat Agnes von Krusenstjernas väg sedan hon började skriva om sina livserfarenheter och skärskåda samhället och den falska dubbelmoralen i sömmarna. Ilskna belackare och har stått emot ivriga försvarare. De har i regel delats upp i två distinkta grupper: De konservativa samhällsbevararna har bekämpat henne. De framstegsvänliga och frisinnade har försvarat henne.

Det har handlat om en förtyckande moral, om kvinnors rätt att få skriva om vad de vill och finner avgörande, homosexualitet och kvinnans rätt till en egen sexualitet, om den röta som spridit sig inom den härskande klassens själva rotsystem.

Agnes von Krusenstjerna väcker känslor, hon rör upp slam från botten av samhället, de företeelser vi tycks föredra att tiga om. Att skapa starka känslor är en av de egenskaper som ofta kännetecknar en angelägen författare. När nu biblioteket i Gävle med Conny Persson i spetsen och Gefle Dagblads kulturredaktion – där Gunilla Kindstrand är ny chef – tillsammans drar igång sin stora kampanj ”Gävle läser Agnes!” och delar ut tusentals gratisexemplar av Krusenstjernas rebelliska roman Fattigadel blir det intressant att se om hon ännu idag är en lika kontroversiell författare. Vilka tankar väcker hon? Är ämnena lika eldfängda idag? Känner invånarna igen dagens Gävle? Härskar samma motsättningar och existerar samma orättvisa klyftor? Bokcirklar, diskussioner, författarframträdande och fördjupande artiklar på kultursidan är också förberedda.

Intresset i Gävle är redan mycket stort. Krusenstjerna växte upp i staden och hennes släkt tillhörde ortens ledande skikt. Hennes morbror Hugo Hamilton var landhövding och fadern överste vid Helsinge regemente. I romanen, första delen av i svit på fyra, skildrar hon sin uppväxttid. Att på detta sätt väcka liv i litteraturen manar till efterföljd och borde ge många inspiration till liknande insatser.

”Vår stad föreföll mig då … egentligen bestå av två städer helt olika varandra, och skilda åt av en bred å”, skriver Agnes von Krusenstjerna om dåtidens skarpa klasskillnader – fattiga på ena sidan vattnet, rika på den andra. Är det så än idag? Det spännande och angelägna projektet ”Gävle läser Agnes!” kommer kanske ge en del av svaren.

Crister Enander