Vänersborgs tingsrätt säger nej till en rekonstruktion av Saab Automobile.

Lagens krav är inte uppfyllda och därför blir det ett nej, konstaterar Vänersborgs tingsrätt.

På juristprosa läste lagman Gunnar Krantz upp tingsrättens beslut:

– Beslut om rekonstruktion kan inte fattas om det inte skäligen kan antas att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås, sade han.

Tingsrätten bedömer ansökan som knapphändig.

– Det är oklart med finansieringen och med de kinesiska intressenterna. Det är också oklart med medel som skulle tillföras bolaget från andra intressenter, sade Gunnar Krantz och syftade i den senare delen på en finansiell lösning på kort- och medellång sikt.

Han fortsatte:

– Det är oklart hur bolaget ska kunna fortsätta verksamheten med att bygga bilar.

Den huvudsakliga finansieringslösningen påstås, enligt tingsrätten, vara avtal som bolaget träffat under sommaren 2011 med de kinesiska bolagen Youngman och Pang Da. Kinesiska myndigheter måste dock godkänna avtalen. Det framstår, enligt tingsrätten, som oklart om och i så fall när berörda kinesiska myndigheter kommer att godkänna avtalen.

– I sin ansökan har Saab hänvisat till att avtal träffats med kinesiska avtal Pang Da och Youngman. De avtalen är villkorade med tillstånd från berörda myndigheter. Ansökan är i den delen knapphändig och det finns inget om när besked kan väntas, säger Gunnar Krantz.

Han lyfter också fram att uppgifterna om andra lösningar är mycket allmänt hållna.

– Förutom att det är oklart om bolaget får de investeringar man talar om är det oklart om det räcker till för att lösa bolagets finansiella problem på ett hållbart sätt, säger han.

Tingsrätten anser till skillnad från bolaget att den förra rekonstruktionen inte lyckades.

IF Metall beklagar beskedet.

”Vi ska nu noga analysera den uppkomna situationen. Om inte företaget hittar en annan lösning eller begär sig själva i konkurs kan vi tvingas göra det de närmaste dagarna”, skriver IF Metalls ordförande Stefan Löfven i en kort kommentar.

Han reser under eftermiddagen till Trollhättan för att tala med avdelning, klubb och medlemmar.

Fredrik Sidahl, vd för FKG, branschorganisationen för underleverantörer inom fordonsindustrin, förutsätter att Saab Automobile nu går mot en konkurs.

– Det är en otroligt tragisk situation för Sverige. Det är en uppenbar risk att vi tappat dynamiken vi haft med både Saab och Volvo, säger han till TT.

– Våra medlemmar kommer inte att få någonting. Allt hade varit bättre än det här, nu får de ingenting, de står sist i kön, säger Fredrik Sidahl.

När det gäller andra finansiella lösningar har Saab Automobile bara lämnat mycket allmänt hållna uppgifter om att förhandlingar pågår för att lösa likviditetskrisen, skriver tingsrätten. Det framstår vidare som ovisst om den planerade finansieringen skulle räcka till för att lösa bolagets finansiella problem på ett hållbart sätt, anser tingsrätten.

Näringsminister Maud Olofsson är överraskad över tingsrättens beslut.

– Det är ju väldigt ovanligt att tingsrätten säger nej till en rekonstruktion, säger hon.

– Vi får väl avvakta vad Saab-ledningen gör men också vad de fackliga organisationerna gör.

TT: Är detta slutet för Saab?

– Nej, det kan man inte säga. Det är klart att Saab är i ett väldigt besvärligt läge men det har man varit länge. Avgörande är vad de fackliga organisationerna gör. Det är väldigt bekymmersamt när de anställda inte får sina löner, säger Olofsson.

Saab har möjlighet att överklaga tingsrättens avslag till hovrätten för västra Sverige senast den 29 september. Det krävs prövningstillstånd.

Sveriges ingenjörer ska kalla sina 500 medlemmar i Trollhättan till ett möte med lokalföreningen där i eftermiddag. Där ska medlemmarna rösta om huruvida en konkursansökan ska lämnas in, enligt Camilla Frankelius, förhandlingschef för industrin på Sveriges ingenjörer.

– Det är ju beklagligt att man inte har kunnat få till en rekonstruktion. Alla halmstrån har ju tagit slut, så det är väl troligt att det här är en väg vi behöver gå, säger hon.

– Så fort vi får besked, om det blir ett ja, kommer vi skicka iväg konkursansökan.

Rätten har inte rådfrågat någon inför beslutet.

– Det har varit ett mycket tungt beslut att fatta, säger Gunnar Krantz.

– Men man kanske kan se optimistiskt på det. Historien visar att om företag läggs ned kan det vara grogrund för ny verksamhet, säger han och poängterar att Saab inte är nedlagt i och med det här beslutet.

– Det var ju inte så himla lyckat, säger Sten M Larsson, vice ordförande för Unionen på Saab Automobile i Trollhättan.

– Tråkigt beslut. Annars hade vi kanske kunnat få lite lugn och ro och fått till det.

Klubben har runt 1 000 medlemmar och har den största delen av tjänstemännen på fabriken.

– Ja, det var ju kanske inte så lyckat, men inte helt överraskande. Man förstod att det var något som inte var som det skulle eftersom det drog ut på tiden, säger Paul Åkerlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan och tidigare IF Metallordförande på Saab Automobile.

– Även om det egentligen inte har hänt något så är det en missräkning, säger han.

– Jag tror att det hade kunnat vara bra att få en viss tid för omtag, men man måste vara realist, det blir bara kinkigare och kinkigare att lösa situationen.

Unionen planerar för att gå vidare med en konkursansökan.

– Vi har starka skäl för att agera skyndsamt, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Vad skyndsamt innebär vill han inte kommentera och han tänker inte berätta för pressen exakt om och när en konkursansökan lämnas in.

Men det brådskar som sagt, eftersom många medlemmar riskerar förlora pengar ju längre tiden går.

Gunnar Krantz konstaterade lakoniskt om tingsrättens beslut:

– Det fanns inga besked om när det skulle komma in pengar på kontot.

Saab är med andra ord i princip bankrutt i juridisk mening.

På TT:s fråga om det inte var svårt för tingsrätten att fatta ett sådant beslut med tanke på Saabs mycket stora betydelse för Trollhättan svarade han:

– Det är inte en arbetsmetod för juridisk analys.

– Personligen undviker jag att läsa tidningar i sådana här sammanhang, fortsatte Krantz.

Aktien i Swedish Automobile, Saabs moderbolag, har sedan ansökan om rekonstruktion lämnades in i onsdags varit handelsstoppad på börsen i Amsterdam.

Den sista affären som noterades låg på 0:75 euro, nästan 90 procent under årshögsta på 5:79 euro i februari — före de akuta betalningsproblemen började försvåra produktion och löneutbetalningar.

– Om vi ska rädda lönerna för medlemmarna är konkursansökan ju i stort sett det vapen som finns kvar. Men det är medlemmarna som avgör om det blir en inskickning, säger Camilla Frankelius på Sveriges ingenjörer.

TT: Är ni oroade över medlemmarnas möjligheter att hitta nya jobb?

– Jag tror att många av våra medlemmar kommer att ha goda möjligheter att hitta jobb, inte minst i Västra Götalandsregionen där man söker mycket ingenjörer. Så vi kanske har ett mer lyckosamt läge än vad andra har, generellt sett, säger hon.

Ett överklagande ska prövas skyndsamt av hovrätten, men det är svårt att veta åt vilket håll det lutar, konstaterar domarna på tingsrätten.

– Målet är unikt så det är svårt att förutse åt det ena eller andra hållet, säger rådman Patrick Baerselman, som var med under den förra rekonstruktionsprocessen 2009.

För att hovrätten ska ta upp rekonstruktionsansökan krävs först ett prövningstillstånd. Under tiden är inte Saab skyddat mot konkurs och utmätningarna stoppas inte.

Rådman Cecilia Tisell konstaterar att mycket var annorlunda förra gången när beslutet fattades samma dag som ansökan lämnades in.

– Då var det första gången och enklare att göra en bedömning. Det beslutet var betydligt enklare att fatta, säger Cecilia Tisell.

Omkring 950 av de 1 000 medlemmarna står bakom en konkursansökan, enligt Unionens chefsjurist Martin Wästfelt.

– Vi har ett massivt stöd från våra medlemmar att agera, säger han.

Men samtidigt är det naturligtvis ett svårt beslut att fatta, att sätta sin arbetsgivare i konkurs.

Facken planerar att agera gemensamt.

– Vi har alltjämt en ambition att göra det tillsammans, säger Martin Wästfelt.

Men det kommer ändå att dröja innan löntagarna har sina pengar. Det normala är ungefär att det tar fem veckor från det att en konkursansökan lämnas in till dess att de anställda får sina pengar från den statliga lönegarantin.

Det går dock som regel snabbare om företaget självt ansöker om konkurs.

Socialdemokraternas talesman Lars Johansson beklagar beslutet.

– Det är naturligtvis oerhört tråkigt för de anställda och underleverantörerna som nu inte får ut några pengar, säger han till TT.

– Frågan är nu hur regeringen agerar. Jag anser att den måste reda ut frågan om huruvida Antonov är en möjlig ägare av Saab eller inte, säger Johansson.

Riksgäldens chef Bo Lundgren sade till TT på onsdagen att en rekonstruktion inte påverkar säkerheterna som finns för att staten har gått i borgen för Saabs lån i Europeiska investeringsbanken.

Riksgälden upprepar på torsdagen att oavsett om det blir en rekonstruktion, en konkurs eller en fortsatt verksamhet för Saabs del har Riksgälden panter som gör att man klarar sig bra.

Saab hade hoppats på ett positivt besked och vill ännu inte kommentera tingsrättens avslag av rekonstruktionsansökan.

– Vi ska ge en kommentar, men vi behöver lite mer tid för att gå igenom allt, säger Gunilla Gustavs på Saabs informationsavdelning.

Hon kan inte säga någon tidpunkt eller vem det blir som ska svara på hur Saab tagit emot beskedet och vad som blir företagets nästa steg.

Utanför Saabs huvudingång har en stor grupp journalister samlats i väntan på besked från Saab.