Den sänkta frisörmomsen i Finland gav inte fler jobb. Halva momssänkningen gick till lägre priser, den andra halvan till högre vinster. En tredjedel av den sänkta restaurangmomsen i Finland gick det lägre priser – men det är för tidigt att säga om det blir fler jobb.

Det skriver forskarna Iida Häkkinen Skans och Tuomas Kosonen i en rapport. De uppmanar den svenska regeringen att tänka sig för innan den sänker restaurangmomsen från 25 till 12 procent och därmed minskar skatteintäkterna med 5,4 miljarder kronor.

De tvivlar på att sänkt restaurangmoms kommer att skapa 6 000 nya jobb på sikt, som en statlig utredning har kommit fram till.

Och de varnar för att göra om samma misstag som när rut- och rotavdragen infördes, att inte ta reda på fakta om hur det ser ut i branscherna när det gäller jobb, löner och priser innan skatten sänks.

Denna okunskap gör det svårt att värdera hur många nya rot- och rutjobb som har skapats i Sverige, eftersom det inte finns några siffror att jämföra med.

I Finland sänktes frisörsmomsen från 22 till 8 procent i början av 2007. Samtidigt sänktes momsen på en del enklare servicejobb.

Den 1 juli 2010 sänktes restaurangmomsen från 22 till 13 procent.

Ännu går det inte att säga ett momssänkningarna har skapat ett enda nytt jobb i Finland. Den sänkta frisörmomsen är ett försök som pågår året ut. Forskarna tror inte att det permanentas ”på grund av de uteblivna effekterna på priset och sysselsättningen inom frisörbranschen.”

När det gäller restaurangmomsen har det gått för kort tid för att säga något om jobben, men forskarna konstaterar att det i alla fall inte går går ”att utesluta att sysselsättningseffekterna kommer att bli lika små”.

Iida Häkkinen Skans har varit gästforskare i Helsingfors. I vanliga fall arbetar hon den ekonomiska avdelningen vid det svenska finansdepartementet.