En ”helvetsarbetsplats” där kvinnlig personal kallas ”fittjävlar”. Så beskriver en före detta ombudsman på Byggnads avdelning i Gävle, som Handels anmält för mobbning och kränkningar.

LO-Tidningen har vid flera tillfällen skrivit om den infekterade konflikt som blossat upp på Byggnads avdelning i Gävle. Handels, som företräder kontoristerna på avdelningen, krävde före sommaren åtgärder för den psykosociala arbetsmiljön. Då sades en av de kvinnliga kontoristerna upp. Ärendet gick till central förhandling där man kom överens. Kontoristen blev uppsagd, men fick längre uppsägningstid.

Handels ansåg dock att arbetsmiljöproblemen kvarstod. Därför anmälde man Byggnads avdelning till Arbetsmiljöverket.

Avdelningsordförande Lars Lundberg sa häromdagen till LO-Tidningen att anmälan bestod av grundlösa påståenden, och avfärdade den som ”rena vansinnet”.

Till tidningen Byggnadsarbetaren vittnar en anonym före detta ombudsman från Byggnads däremot om en arbetsmiljö där kvinnlig personal kallades för ”fittjävlar”, och där enskilda anställda valdes ut för att mobbas. Han säger att det inte handlar om Byggnads som fack, utan att det kretsar kring en enskild person.

– Jag har jobbat länge i byggbranschen, men jag har aldrig sett sådan kvinnosyn, säger han till tidningen.

Avdelningens ordförande Lars Lundberg säger att han har svårt att tänka sig att det stämmer.

– Jag hatar den ibland idiotiska kvinnosyn som kan finnas inom Byggnads. Hade jag känt till att något sådant här förekom hade jag agerat skoningslöst, säger han till Byggnadsarbetaren.