Rättegången som både åkerinäringen och Transport väntar på äger förmodligen rum i Svea hovrätt i slutet av 2011 eller i början av 2012.

Domen kan avgöra om den svenska modellen med kollektivavtal ska gälla inom åkeribranschen i framtiden.

Hovrätten ska avgöra om ett polskt åkeri, ett helägt dotterbolag till den danska åkerijätten Frode Laursen A/S, har kört mer i Sverige än EU-reglerna tillåter.

I Västmanlands tingsrätt friades Frode Laursens vd och ägare Thorkil Andersen. Tingsrätten ansåg att åklagaren inte hade lyckats bevisa vad de polska lastbilarna gjorde i Sverige.

Kammaråklagare Jens Carlström överklagade och hävdade att det är åkeriets sak att bevisa vad lastbilarna gjorde. Han hävdade också att Thorkil Andersen inte lämnat in allt material som polisen hade bett om.

Nu svarar Thorkil Andersens advokat Jörgen Sköld vid advokatbyrån Mannheimer och Swartling i Göteborg att polisen visst har fått in allt de har begärt. Enligt advokaten har åkeriet bland annat ägnat mycket möda åt att gräva fram mer än 600 fraktsedlar. Där dokumenteras alla transporter.

Därmed står det redan nu klart att målet i hovrätten kommer att handla om vem som har bevisbördan. Det beror i sin tur på att straffet för att köra för mycket i Sverige bara är dagsböter.

Därmed kan polis och åklagare inte ta till några tvångsmetoder för att tvinga motparten att lägga alla papper på bordet.

Den åtalade vd:n Thorkil Andersen tänker komma till hovrätten när målet tas upp. Han är kallad som vittne av försvaret.

Svea hovrätt har ännu fastställt datum för förhandlingen.