LO:s styrelse har spikat de gemensamma lönekraven inför avtalsrörelsen. Kraven innebär löneökningar på 3,5 procent, räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst dock minst 860 kronor per månad och heltidsanställd.

Dessutom ingår i de gemensamma kraven en jämställdhetspott på 100 kronor per heltidsanställd och månad inom avtalsområden med en snittlön som är lägre än 22 400 kronor i månaden. Dessutom kräver facken att lägstalönerna höjs med minst 860 kronor.

IF Metall och GS har reserverat sig.