Facken inom industrin har enats om lönekrav på 3,7 procent i ettåriga avtal. Facken kräver dessutom utökad föräldralön, kompetensutveckling och rehabilitering.

Avtalen ska gälla från den 1 februari 2012. Facken inom industrin bedömer att det finns goda förutsättningar för reala löneökningar under de kommande åren.

Facken inom industrin bedömer att det går bra i många företag och att deras konkurrenskraft är god. Bakom lönekraven ligger också bedömningen att läget i dag är väsentligt bättre än 2010.

”Våra medlemmar ska ha del i den återhämtning som skett”, skriver facken i sin avtalspolitiska plattform.

Facken kräver också höjning av de lägsta lönerna så att de följer löneutvecklingen och extra satsningar på områden med lågt löneläge inom industrin.

Vad gäller så kallad föräldralön kräver facken inom industrin att ersättning ska utgå i sex månader och ge en inkomstutfyllnad upp till 90 procent av lönen, även på lönedelar över 10 prisbasbelopp.

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan för fackförbunden IF Metall, Livs, GS, Sveriges Ingenjörer och Unionen.