LO-facken i Gävle ska sluta som anordnare av fas 3. Beslutet togs på ett extrainkallat möte med medlemsförbunden.

– Vi har fått starka reaktioner både från medlemmar och förtroendevalda som kräver att vi ska sluta med fas 3, säger Wellington Ikuobase, LO-fackens ordförande i Gävle.

Han blev ny ordförande i mars. Redan vid valet talade han om att LO-facken ska sluta med fas 3.

– Vi kommer att avveckla verksamheten, men det ska ske under värdiga former. Vi kan inte bara kasta ut folk, betonar han.

Fem personer deltar i fas 3 hos LO-facken i Gävle. De organiserar något som heter ”Träffen”. Det är en mötesplats för arbetslösa.

Fas 3-platserna hos LO-facken varar i två år. De avtalen ska hållas. Den som kom in i LO-fackens fas 3 senast började i november 2010 och slutar i november 2012.

– Sedan är det slut. Vi har fått tydliga signaler från medlemmarna om att när LO säger nej centralt, så ska vi också säga nej.

Som mest tog LO-facken emot sex fas 3-deltagare. En av dem har fått jobb. Tre av dem hade sommarjobb och ytterligare en har hyfsade chanser att få jobb.

– De har fått utbildning av ABF på sina fas 3-platser. Vi har jobbat stenhårt för att hjälpa dem att få jobb. Jag har uppmanat klubbarnas ordförande att prata med sina chefer och försöka hjälpa in dem på arbetsplatsen, berättar Wellington Ikoubase.

Beslutet att sluta med fas 3 togs på LO-fackens möte i förra veckan.

Ytterligare två LO-fack tar emot fas 3-deltagare. Det är LO-facken i Flen respektive LO-facken i Katrineholm och Vingåker, som tar emot ungefär 40 deltagare var.

LO centralt uppmanar dem att sluta att anordna fas 3.