TCO kan köra med falsk marknadsföring i jakten på att värva medlemmar. Konsumentombudsmannen (KO) har inlett en granskning av tjänstemannaförbundens gemensamma reklamkampanj.

Facket förändras.nu är TCO:s kampanj som ska locka ungdomar att gå med i facket. Men marknadsföringen i kampanjen kan vara vilseledande.

Efter att två anmälningar kommit in till Konsumentombudsmannen har myndigheten startat en utredning.

KO kritiserar två formuleringar på kampanjens hemsida, varav den ena ”Gratis försäkring kan ge dig 10 000-tals kronor” redan tagits bort.

Lena Ivö, kommunikationschef på TCO säger till TCO-tidningen att hon håller med KO om att formuleringen ”gratis” var olycklig.

– Ja, och den försvann i maj och vi kommer förstås inte använda den igen, säger hon.

Den andra formuleringen som KO har invändningar emot gäller hur kollektivavtalet lanseras. ”Har du 80 000 kronor som du inte vet om” är rubriken till en film på hemsidan som berättar om kollektivavtalets värde.  Den formuleringen vill dock Lena Ivö behålla.

– Den här skrivelsen ger oss en möjlighet att lyfta fram hur bra det är att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal. 80 000 kr är ett vanligt värde i vanliga inkomstlägen i vanliga TCO-förbundet, säger hon till TCO-tidningen.

KO:s utredning som ska visa om reklamen strider mot marknadsföringslagen är ännu inte avslutad. TCO ska bemöta myndighetens kritik före den 9 oktober.