Swedbank, där folkrörel­se­bo­laget Folksam är stor­ägare, har i dagarna kritiserats för att köpa tillbaka egna aktier i stället för att spara.

Att ha ordentligt med kapital i förhållande till hur mycket som är utlånat är synnerligen viktigt om krisen blir värre.

I den aspekten har Swed­banks kritiker rätt.

Om krisen förvärras kan alla finansbolag, även Swedbank, hårdhänt bli påminda om hur ­sårbart världens banksystem är sedan branschen avreglerats.

Nu kommer dock Swedbank, trots återköpet av aktier, fortfarande att ha en stark kassa, speciellt i en internationell jämförelse.

Det trista är bara att den­na internationella jäm­förelse är föga imponeran­de.

Enligt EU:s test av 90 europeiska banker är snittet för bankernas kapitaltäckningsgrad endast 7,7 procent.

Det betyder att för varje hundralapp som banker­na lånar ut har de bara 7 kronor och 70 öre i eget kapital.

Resten är luft.

Det hela fungerar om alla lydigt betalar räntor och amorteringar. Men vid en kris kan allt falla och den granskning av Riksbankens arbete som presenterades i veckan visar hur nära det var att även svenska storbanker kapsejsade 2008.

De fyra svenska storbankerna har i dag hela 9,5 procent i kapitaltäckningsgrad, men få kan med gott samvete påstå att det är en fantastisk siffra, även om det är högre än snittet.

Grundproblemet är i stället bristande krav på bankerna, något som sedan krisen 2008 förvisso debatterats men där ack så lite har hänt.