Kommunalstrejken gav dem ett kvitto på hur viktiga de är. De var efterlängtade i skolan när strejken var slut. Längst fram Eva Johansson Carlsén och Sigun Nyqvist, i mitten Elma Numanovic och längst bak Maria Wahlund, Lena Åström, Mia Söderström och klubbordförande Anneli Ellebo.

Foto: Pernilla Wahlman

Om knappt två månader börjar avtalsrörelsen för Anneli Ellebo. Den 24 och 25 oktober träffas avtalsdelegationen för första gången.

– Lönen är viktigast, tycker hon.

Mattanterna på Polhemsskolan i Gävle håller med. De talar om lönen som ”bidraget” eller ”fickpengarna”, men kan i alla fall skratta åt eländet.

– Min son fick högre lön än jag så fort han fick sitt första jobb. Han sorterade paket på Posten, berättar Mia Söderström.

Hon är ändå gruppledare och därmed chef i restaurangen på Polhemsskolan med 2 200 elever.

Arbetsplatsombudet Lena Åström jobbade som montör på Ericsson på 90-talet.

– Jag tjänar fortfarande sämre än då, säger hon.

För fem år sedan tog Sodexo över maten och städningen i Gävles skolor. Bytet innebar färre semesterdagar, färre anställda och sämre löneutveckling. I det senaste avtalet höjdes lönerna lika mycket som i kommunerna, men höjningen betalades ut senare.

– Vi hade tjänat mer om vi hade varit kvar i kommunen, säger Anneli Ellebo. Hon kan jämföra med kökspersonalen på förskolorna. De är kvar i kommunen och har fått upp sina löner mer.

Medellönen i Sodexoklubben i Gävle ligger på 21 080 kronor. För heltid. Då är cheferna inräknade.

Medlemmarna jobbar med skolmat eller med både mat och städning.

Systemet infördes på kommunens tid för att skapa heltidstjänster. Sodexo behåller modellen.

Heltid betyder tjänster på 88 eller 91 procent beroende på ålder. De anställda är lediga på sommar- och julloven. Därmed hamnar medellönen på 19 200 eller 18 550 kronor.

Anneli Ellebo är ordförande i en klubb med 280 medlemmar. 220 är med i facket, 80 procent. Det är högt över riksgenomsnittet. Medelåldern ligger någonstans runt 45 år. Många är trotjänare med många år i yrket, men det syns inte i lönekuvertet.

– Jag har motionerat om att erfarenhet ska ge högre lön. Den som har 20 år i branschen borde ha mer än en nyanställd, anser Anneli Ellebo.

Hon har jobbat fackligt i 15 år och löneförhandlat halva tiden. Snart börjar hennes tredje avtalsrörelse i avtalsdelegationen för SHR-avtalet, ett av Kommunals många avtal för privatanställda.

Nu finns det ob-tillägg i avtalet, en följd av en motion som hon skrev tillsammans med Lena Åström. 40 anställda i produktionsköket i Gävle har glädje av det. De jobbar skift.

Anneli Ellebo driver också kravet att pottpengarna ska tillfalla Kommunals medlemmar och vill ha in övertidsersättning i serviceentreprenadavtalet med Almega. Det står inte en rad om det i avtalet. Det berör chaufförerna, som också är med i klubben.

Fakta

Sodexo i Gävle

• Världens tredje största serviceföretag

• Arbetar med: Service, främst måltider och städ.

• Antal anställda: 380 000 i 80 länder, 4 700 i Sverige.

• Andel kvinnor på Sodexo i Gävle: 90 procent.

• Fackanslutna till Kommunal på Sodexo i Gävle: 80 procent.

21 080

kronor i månaden är medellönen för heltid, chefernas löner inräknade.