Bland metallarbetarna på Scania i Södertälje är förväntningarna på avtalsrörelsen blandade. Och de handlar framför allt om ordentliga lönehöjningar.

Det berättar klubbordförande Johan Järvklo, som själv sitter i lokala förhandlingar om regler för anställningar hos lastbilstillverkaren.

– Det behövs en hyfsad och tydlig nivå på det centrala lönepåslaget. Lokalt kan det vara svårt att få ut något. Vid de två senaste lokalförhandlingarna om lönerna har vi inte lyckats komma överens, och då har företaget lagt ut det centrala påslaget, säger han.

Johan Järvklo har varit fackordförande i tre och ett halvt år för de dryga 3 000 metallarbetarna på Scania. Han är 38 år och började 1996 på företaget som CNC-operatör. Året efter gick han sin första fackliga kurs, och började engagera sig fackligt med strävan att förbättra fackets information.

På Scania finns ett nästan tio år gammalt avtal som begränsar andelen visstidsanställda och gör inskränkningar i företagets möjligheter att hyra in folk. Johan Järvklo tycker avtalet har fungerat bra. Nu kan han dock inte säga hur det ska bli i framtiden. Klubben och Scania förhandlar om ett nytt avtal och än är inget klart.

– I de centrala förhandlingarna tycker jag löner, anställningsformer och avtalsförsäkringar är viktiga. Dessutom driver vi själva frågan om övertid – våra medlemmar måste få bestämma mer över sin fritid, säger han.

I stor utsträckning är detta samma plattform som LO-förbunden har beslutat sig för att driva i avtalsrörelsen. För ett industrifack som IF Metall tillkommer dessutom kraven som industrifacken enas om.

– Det nya industriavtalet har jag inte hunnit sätta mig in i än, men det är viktigt att den internationellt konkurrensutsatta sektorn går först, säger Johan Järvklo.

Han konstaterar att det alltid blir lönehöjning, men aldrig så högt påslag som man vill. Målet är reallönehöjning under den kommande avtalsperioden, säger han.

– Det är två skickliga lag som möts. Det är inga dumskallar som sitter på motståndarbänken. Och krisen gör förhandlingarna svårare.

Johan Järvklo tror inte att det skulle vara några problem att få ut Scaniaarbetarna i en strejk – om konflikten handlar om en fråga som medlemmarna anser är viktig.

– Men vi kanske ska låta parterna träffas innan vi pratar om konflikt.

Fakta

Scania i Södertälje

• Tillverkar: Lastbilar och bussar.

• Antal anställda: 37 000 i världen, varav 19 000 är verkstadsanställda, 10 000 i Södertälje, varav 4 500 arbetare.

• Andel kvinnor: 14 procent av de verkstadsanställda.

• Fackanslutning: Cirka 80 av arbetarna är med i IF Metall

• Lönespann: 19 500–28 000.

23 500

kronor i månaden är medellönen, utan tillägg.