Från och med i dag, torsdag, ska de som deltar i fas 3 tillåtas att utföra mer reella arbetsuppgifter.

Arbetsförmedlingens ledning tog beslutet i slutet av juli efter kontakter med regeringen. Nu ska arbetsförmedlingarna informeras.

– Vi får andra politiska signaler i dag. Det gör att vi kan flytta fram positionerna för dem som deltar i fas 3. Möjligheten att få jobb blir större med mer av jobbnära aktiviteter, säger Gert Sternskog, chef för Arbetsförmedlingens programenhet.

Det här är den andra förändringen av fas 3 i år. I maj beslöt regeringen att tillåta arbetsmarknadsutbildning.

– Arbetsförmedlingen ska erbjuda så pass meningsfylld sysselsättning att de som deltar i fas 3 kommer närmare riktiga jobb. Det ska ske i samråd med facken. Partssamrådet ska stärkas. Men hur samrådet sköts är Arbetsförmedlingens sak. Det är inget vi styr över, säger Cherine Khalil, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, tycker att det är bra att fas 3-deltagarna får vettigare arbetsuppgifter.

– Men det är absurt att de gör riktiga jobb utan ersättning och utan att arbeta under kollektivavtal. Fas 3 måste bort och ersättas med riktiga, subventionerade anställningar med kollektivavtal.

Risken för att fas 3 ska tränga undan riktiga jobb ökar i och med att deltagarna inte får någon lön.

– Men den stora risken med fas 3 är att lönerna pressas nedåt. Fas 3 är ett led i regeringens politik för att sänka reservationslönen, anser Ylva Johansson.

Reservationslönen är den lägsta lön som en individ kan tänka sig att jobba för.

Klartecknet för riktiga arbetsuppgifter kommer inte att märkas i fas 3-verksamheten än. Först handlar det om att sprida informationen inom Arbetsförmedlingen och till anordnare.

– Förändringarna kommer successivt. De innebär också att arbetsgivare som tidigare inte har kunnat ta emot deltagare nu kan jobba med fas 3, säger Gert Sternskog.

Han är medveten om risken att fas 3 ska tränga undan riktiga jobb.

– Vår utmaning är att se till att det inte sker. Där vill vi ha en tät samverkan med facket, betonar han.

De som deltar i fas 3 har gått arbetslösa i sju år i genomsnitt. De står inte först i kön till lediga jobb. Mer av riktiga arbetsuppgifter i fas 3 ska ge dem större chanser att få jobb.

– Vi ska inte tillhandahålla gratis arbetskraft, men vi ska ge arbetslösa möjlighet att skaffa sig referenser som kan leda till att de får jobb på sikt, säger Gert Sternskog.

I början av juni röstade riksdagen igenom beslutet att stoppa nya anvisningar av arbetslösa till jobb- och utvecklingsgarantins fas. Om tre veckor visar det sig om regeringen tänker följa det beslutet.

Då presenteras budgeten.

Om regeringen inte följer riksdagsbeslutet lär Socialdemokraterna inte stillatigande låta det passera.

– Jag utgår från att regeringen respekterar riksdagens beslut, och jag vill inte spekulera i något annat, säger Ylva Johansson.