LO:s representantskap beslutade tidigare i dag om LO-förbundens avtalsplattform. Vid sidan om det rena lönekravet kräver facket i första hand en begränsning av visstidsanställningarna och en jämställdhetspott. Dessutom kommer LO att förhandla direkt med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv om förbättringar av avtalsförsäkringarna.

Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresser. Beslutet innebär att avtalslinjen nu är definitivt spikat. Än är dock lönekraven siffersatta. Det ska LO-styrelsen göra om en vecka.

LO-Tidningen har tidigare berättat om förslagen som LO-styrelsen och avtalsrådet arbetat fram. Och det är dessa förslag som nu representantskapet beslutat om.

Beslutet var dock inte enhälligt. Transports Anders Berg ville stryka i rekommendationerna om jämställdhetspott. Enligt rekommendationerna ska jämställdhetspotten vara ”krav på ett extra löneutrymme baserat på en tredjedel av de anställda på berörda avtalsområden.” Anders Berg ville ha bort skrivningarna om en tredjedel. Det fick han inte gehör för.

Jämställdhetspotten ska dock beräknas som förra året. Den ska vara ett extra påslag till avtalsområden med en låg genomsnittslön. Frågan är då vad det innebär att skriva om ett extra utrymme baserat på en tredjedel av de anställda.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä ger ett svar:

– Innebörden är att alla som har en lägre lön än industriarbetargenomsnittet inte är felvlönade eller är värdediskriminerade.
Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund står också bakom formuleringen. Hon vill dock inte säga vad den betyder för hur stor potten ska vara i kronor.

– Storleken på jämställdhetspotten kommer vi bestämma när vi siffersätter kraven, säger hon.

Fakta

Här är kraven som LO.s representantskap ställt sig bakom:

• Löneökningar med minst x procent per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om y procent räknat på avtalets genomsnittsförtjänst.

• Löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska och avtalsområden med lågt löneläge ska erhålla ett större löneutrymme.

• Lönekonkurrens ska förhindras och mer ska säkras till dem som har minst. Kravet handlar om att avtalets lägstalöner ska höjas där det behövs.

• Alla ersättningar ska höjas med samma procenttal som lönen.

• Begränsning av visstidsanställningarna – två års sammanlagd anställning som visstidsanställd och vikarie under en fem årsperiod ska automatiskt övergå i en tillsvidareanställning.

• Förbättringar av avtalsförsäkringarna.