Medlemsutvecklingen i LO

Chockraset är över, men medlemssiffrorna fortsätter att dala. Under första halvåret i år lämnade nära 16 000 personer LO-förbunden.

LO:s medlemstapp är tillbaka på ungefär samma nivåer som före fackets svarta år 2007, då 129 000 medlemmar försvann.

Under första halvåret i år förlorade förbunden 15 825 medlemmar, vilket är drygt 3 000 färre än motsvarande period förra året och 7 000 färre än under första halvåret 2009.

Att LO backat under hela 2000-talet kan till viss del kan förklaras av strukturförändringar på arbetsmarknaden. När allt fler studerar på högskola blir det färre arbetare kvar. Att de industrianställda minskar till följd av rationaliseringar påverkar också. Facket är betydligt starkare inom industrin än i den privata tjänstesektorn där många nya jobb växer fram.

Det största industriförbundet, IF Metall, har historiskt tappat mellan 8 000 och 10 000 medlemmar årligen på grund av strukturförändringarna, enligt Anders Ferbe, förbundets vice ordförande.

IF Metall står också för en fjärdedel av LO:s medlemsminskning under årets första sex månader, då 3 877 personer lämnade förbundet. Det är främst arbetslösa som bytt fack då de fått jobb i andra branscher, enligt Anders Ferbe. Han säger att det fortfarande är sviterna av att 40 000 industrijobb försvann för gott i krisen 2008 och 2009.

Industrijobben förändras också och blir allt mer kvalificerade vilket gör att runt 3 000 IF Metallmedlemmar går över till tjänstemannafacket Unionen varje år.

Störst andel medlemmar har Pappers förlorat, med ett tapp på 3 procent sedan årsskiftet. Även det kan förklaras av rationaliseringar, men förbundet har också rensat sitt medlemsregister från gamla uppgifter.

– Det är klart att det är tråkigt att tappa medlemmar, men vi har kvar vår höga organisationsgrad på drygt 98 procent. De som ska vara med hos oss är det fortfarande, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers ordförande.

Även om alla LO-förbund fortsätter att minska rör det sig i flera fall om små förändringar. Handels, som har drygt 145 000 medlemmar, tappade bara 54 stycken under årets första halvår.

– Om vi bara räknar de yrkesverksamma tror jag att vi till och med har ökat lite. Det känns riktigt bra, säger Susanna Gideonsson, Handels förste vice ordförande.

Hon säger att Handels satsat hårt på de åtgärder som ger bäst resultat när det gäller medlemsvärvning. Att besöka nystartade arbetsplatser är en lyckad strategi liksom att satsa på återbesök och att erbjuda facklig introduktionsutbildning även för ickemedlemmar.

Även om de mest dramatiska åren av medlemsras nu är över, är det fortfarande ett problem att medlemstappet fortsätter. Förbunden kan inte bara skylla på strukturförändringar utan måste hjälpas åt med rekryteringsåtgärder främst för att nå de nya på arbetsmarknaden, säger Jan-Henrik Sandberg på Pappers.

– Det är riktigt bekymmersamt att vi tappat så mycket i organisationsgrad bland de unga. Det måste vi kämpa hårt med.