Samtidigt som LO kritiserar fas 3 arrangerar LO-facken i Katrineholm och Flen fas 3 för sammanlagt 80 personer.

LO uppmanar dem att sluta när avtalen med Arbetsförmedlingen löper ut.

– Vi har framfört den rekommendationen. Mer kan vi inte göra. LO-facken är självständiga juridiska personer med egna styrelser och stadgar och fattar sina egna beslut, säger Patrick Roselin, ombudsman på LO i Stockholm med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

I Katrineholm löper LO-fackens avtal med Arbetsförmedlingen ut vid årets slut.

– Vi brukar lyda när LO centralt tar ställning i en viktig fråga, säger Claes Holm, ordförande i LO-facken i Katrineholm och Vingåker och ombudsman på IF Metalls avdelning i mellersta Sörmland.

I våras fick Patrick Roselin höra talas om att LO-facken anordnar fas 3 på några orter i Sverige. LO gjorde en kartläggning för att ta reda på hur utbrett det är.

Orsaken är helt enkelt att det här hotar LO:s trovärdighet som kritiker av fas 3.

– Arbetsmarknadspolitiken är inte bra. Då är det olustigt om våra egna organisationer arrangerar fas 3. Det blir en tuff debatt. Folk säger att ena stunden är ni kritiska till fas 3 och i nästa stund arrangerar LO-facken fas 3, säger Patrick Roselin.

Kartläggningen visar att LO-facken i tre städer arrangerar fas 3. LO-facken i Katrineholm och Flen anordnar vardera fas 3 för 40 personer. LO-facken i Gävle tar emot tre fas 3-deltagare.

Däremot är ingen lokalavdelning i något LO-förbund fas 3-arrangör. Det är åtminstone vad kartläggningen utvisar.

LO-facken i Katrineholm och Vingåker anordnar verksamhet för 40 långtidsarbetslösa deltagare i fas 3 och ytterligare 22 i fas 2. De scannar framför allt in kyrkböcker och gör materialet tillgängligt i databaser.

– Det här är arbetsuppgifter som inte skulle bli utförda som vanligt avlönat arbete. LO-facken är en garant för att inga jobb trängs undan, betonar Claes Holm.

Precis som LO centralt är han kritisk till att ersättningen till fas 3-deltagarna är så låg. De får leva på 65 procent av a-kassan eller socialbidrag.

– Här har vi samma uppfattning som LO, förklarar han.

LO-facken i Katrineholm och Vingåker får ungefär 5 000 kronor i månaden i bidrag för varje fas 3-deltagare. Med 40 deltagare blir det nästan 2,5 miljoner om året. Förra året blev summan lägre eftersom antalet deltagare var lägre.

– Pengarna går in på ett speciellt konto för att säkerställa avvecklingskostnaderna om vi inte förnyar avtalet med Arbetsförmedlingen. Tre anställda ska ha lön under uppsägningstiden. Dessutom ska pengarna gå till bättre arbetsmiljö för dem som deltar i projektet. Pengarna går inte till LO-fackens övriga verksamhet, säger Claes Holm.

LO-facken i Katrineholm och Vingåker har arrangerat arbetsmarknadsprojekt allt sedan 1993. När det senaste beslutet togs 2009 var fas 3 alldeles nytt. Någon debatt förekom inte i LO-fackens styrelse.

– Vi har väldigt hög arbetslöshet och försöker göra så gott vi kan lokalt, uppger Claes Holm.

LO-fackens fas 3-avtal i Katrineholm med Arbetsförmedlingen löper under 2010 och 2011.