Så här i augusti väntar många sommarjobbare på retroaktiv lön.
För en del uteblir den.
– Det är ett stort problem, säger Hanna Kriss på LO:s hjälptelefon.

Hennes telefon har precis varit avstängd knappt ett dygn. Då väntade 45 meddelanden.

– Vi får många samtal i slutet av sommaren, eftersom sommarjobbarnas löner i de flesta fall betalas ut retroaktivt.

– Vi svarar på alla frågor, även från dem som inte är med i facket, det är vår uppgift. Vi försöker också gå vidare med hjälp till alla minderåriga och dem som fortfarande går i gymnasiet. Många unga har kanske inte haft en rimlig chans att gå med i facket, aldrig fått frågan, säger hon.

– Men de som jobbat länge utan att vara medlemmar kan in­te räkna med att facket ska ställa upp.

Några nya medlemmar har hjälptelefonen också bidragit till. En 30-årig man ringde till exempel i ett löneärende. Han hade aldrig förstått vitsen med facket.

– Jag drog historien från 1800-talet via den första a-kassan och fram till dagens parter på arbetsmarknaden. Vi pratade en halvtimme och sedan sa han att han kanske skulle övertyga sina arbetskamrater om att starta en fackklubb, berättar Hanna Kriss.

Samtalen till hjälptelefonen handlar om löner, arbetstider och arbetsmiljö. Många får provjobba utan betalning, andra får inte det utlovade jobbet, eller blir hemskickade när det är ont om kunder. Inom handeln, på hotell och restauranger är problemen mest frekventa, eftersom många minderåriga jobbar där.

En kille fick höra att han inte var välkommen tillbaka till jobbet eftersom han begått misstag en stressig dag när han satts att ensam sköta kassan i en restaurang. Trots att schemat sträckte sig över hela sommaren.

– Vi hjälpte honom så att han fick jobba kvar, fast med andra uppgifter, säger Hanna Kriss.

Fakta

Hjälptelefonen
• 020–56 00 56 är numret till LO:s hjälptelefon som är öppen för 17:e året. Sedan fem år går den att ringa året runt, men under sommaren, fram till slutet av augusti, är bemanningen stärkt.
• Främsta målgruppen är gymnasieungdomar. De som ringer är oftast mellan 16 och 23 år.
• I juni kom 945 samtal och mejl in till LO:s hjälptelefon mot 1 301 samma månad i fjol. Statistiken för juli är ännu inte sammanställd.
Källa: LO och TT