Svea hovrätt tar upp åkeribranschens ”Lavalfall” – målet mot ägaren till Frode Laursen Polska, ett polskt dotterbolag till den danska åkerijätten.

– Väldigt glädjande, säger Anna Ryding, ombudsman på Transports avdelning 19 i Västerås.

Den 30 maj kom Västmanlands tingsrätts friande dom. Både branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och Transport reagerade med bestörtning. Båda varnade för att domen öppnar för mer låglönekonkurrens och ännu större utslagning av åkerier med löner enligt kollektivavtal.

– Det är ett måste att hovrätten prövar domen. För mig framstod det som omöjligt att målet skulle avgöras i tingsrätten. Det är ett unikt mål bara genom att en åklagare driver fallet till rättegång. Det är bra att det blir ordentligt prövat, tycker Anna Ryding.

Låglöneåkerier från Östeuropa har tagit över stora delar av trafiken till och från hamnarna i Syd- och Västsverige. Det betalar löner långt under kollektivavtalets dryga 23 000 kronor i månaden. En polsk chaufför tjänar från 2 000 kronor i månaden.

EU-reglerna tillåter att utländska åkerier kör inrikestransporter i anslutning till leveranser till Sverige, men det är välkänt i åkeribranschen att många struntar i reglerna och kör svensk inrikestrafik för hela slanten.

Hittills har det varit riskfritt. Polisen har visserligen utrett åtskilliga ärenden, men sedan har det slutat med att åklagarna har lagt ner. Orsaken är att det rör sig om stora och tidskrävande utredningar samtidigt som straffet bara är dagsböter.

Detta gör målet mot Frode Laursen unikt. För första gången prövar domstolarna var gränserna går.

Västmanlands tingsrätt underkände bevisningen. Det räckte inte att kammaråklagare Jens Carlström kunde bevisa att sex polska långtradare gick i skytteltrafik i Sverige under tre månader på våren 2009. Tingsrätten ville också ha bevis för att långtradarna verkligen hade haft last och kört i inrikestrafik.

Åklagaren hävdar att åkeriets ägare Thorkil Andersen ska redovisa vad långtradarna gjorde i Sverige. Det beror på att polis och åklagare inte kan göra husrannsakan på åkeriet för att få fram fraktsedlarna, en följd av att straffet bara är dagsböter.

Åklagaren hänvisar också till att Thorkil Andersen i polisförhör har sagt att han ska lämna in fraktsedlarna, något som inte har skett.

Senast den 2 september ska Thorkil Andersens försvarare, advokat Jörgen Sköld på Mannerheim och Swartling advokatbyrå i Göteborg, ge sin version till hovrätten. Målet kommer förmodligen upp i december eller januari.

Målet gäller det som kallas ”otillåten cabotagetrafik” på juristprosa, men i hovrättens papper har ”cabotagetrafik” blivit ”sabotagetrafik”.

Frågan är vad Sveriges Åkeriförbund och Transport tycker om den felskrivningen.