Bara drygt en vecka efter massakern på unga norska socialdemokrater håller den svenska systerorganisationen SSU sin kongress med över 400 SSU-are som samlas i Stockholm nästa vecka.

– Två syften blir särskilt viktiga med kongressen, att vi får träffas och hedra det norska folket och AUF-are och att, om nu dådet syftade till att attackera ungas vilja till politiskt engagemang, visa att det inte lyckas, säger avgående ordförande Jytte Guteland till TT.

– Vi hedrar offren genom att stå upp för våra åsikter och fullfölja vårt politiska engagemang för alla människors lika värde, säger Guteland.

En naturlig fråga som ställs är om det är farligt att genomföra kongressen.

– Det kan finnas en oro och det har vi respekt för. Man vill försäkra sig om säkerheten, och jag vill tydligt säga att vi är inte naiva kring den, utan vi har alltid kontakt med polisen när vi har större engagemang.

Normalt pratar partier inte om detta offentligt, det är en del av säkerheten. Men nu finns det behov av att ändå göra det, enligt Guteland.

– Den här gången är vi medvetna om att ingen ska känna oro, så vi berättar mer om att vi har de kontakterna för att öka tryggheten. Vi lyssnar på experterna och vi skulle aldrig tumma på säkerheten utifrån det de säger till oss, säger Guteland.

Att SSU denna gång berättar mer om detta är för att föräldrar och framför allt ombud ska veta att organisationen inte gör egna säkerhetsbedömningar, utan dessa görs av polisen, framhåller hon.

– I dagsläget har vi inte fått några uppgifter om ökat hot, säger Guteland.