När Sverige är stängt för semester smyger regeringen ut två pressmeddelanden om reträtter inför fackliga krav. Lagen om anställningsskydd ska skärpas och utländska företag som tar med anställda till Sverige ska anmäla verksamheten till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson.

– Ett steg i rätt riktning – men inte tillräckligt, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär ser förslagen som fackliga delsegrar – men han tycker inte att de går tillräckligt långt.

TCO anmälde de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar till EU-kommissionen 2007. I mars 2010 gav kommissionen TCO rätt och hotade med att dra Sverige inför EU:s domstol.

– Jag tror att regeringen ytterst ogärna ändrar i reglerna för tillfälliga anställningar. De utökade möjligheterna att visstidsanställa är en viktig hörnsten i regeringens jobbpolitik, konstaterar Ingemar Hamskär.

Regeringens motvilja lyser igenom i förslaget. Där står att inget tyder på att arbetsgivarna missbrukar möjligheten att anställa på viss tid.

TCO vill ha en absolut spärr i las. Den som har varit tillfälligt anställd i minst tre år under en femårsperiod ska automatiskt få fast jobb.

Regeringens lagförslag går ut på att den som har varit tillfälligt anställd i två år ska kunna gå till domstol och kräva fast jobb. Ingemar Hamskär fruktar att lagförslaget mest är ett spel för gallerierna för att hålla EU-kommissionen på gott humör.

Den som går till domstol får räkna med en lång och oviss process som kan sluta i EU:s domstol. Det betyder i så fall flera års väntan på domen.

– Med det här förslaget skjuter man över tolkningen på domstolarna. Det skapar stor osäkerhet och öppnar möjligheter att kringgå lagen, säger han och drar paralleller till när företag säger upp anställda och ersätter dem med folk från bemanningsföretag.

Han är inte heller helt nöjd med regeringens svar på kravet från LO, TCO och Saco om att utländska bolag som tar  jobb i Sverige ska ha en kontaktperson.

Orsaken är att lagförslaget inte säger att denna kontaktperson ska ha förhandlingsrätt. TCO:s förebild är Danmark med en ordning på arbetsmarknaden som liknar den svenska. I Danmark finns redan kravet på en kontaktperson av rätt att teckna avtal.

Det svenska förslaget går bara ut på att kontaktpersonen ska se till att någon kommer till Sverige för att förhandla facket.

– Det kan betyda att det drar ut på tiden innan förhandlingarna kommer i gång, säger Ingemar Hamskär.

Många utländska företag är verksamma i byggbranschen. Hans Tilly ser två huvudproblem. Det första är att de anställda får sparken och skickas hem om Byggnads lyckas teckna kollektivavtal. Det andra är att företagen skriver på avtal, men i hemlighet betalar ut mycket lägre löner.

– Konkurrensen snedvrids. I nästa lågkonjunktur kommer de oseriösa företagen att slå ut de seriösa, varnar Hans Tilly.

 

 

EU-reglerna

1999 antogs EU:s direktiv om visstidsarbete. Där krävs ett effektivt skydd mot missbruk genom upprepade tillfälliga anställningar. I dag går det att stapla olika tillfälliga anställningar på varandra i åratal i Sverige