Nu tvingar EU regeringen att bättra på anställningsskyddet för visstidsanställda. Regeringen har tagit fram ett lagförslag som ska göra det svårare för arbetsgivare att stapla olika sorters visstidsanställningar ovanpå varandra i åratal.

Lagen om anställningsskydd ska skärpas. Den som har gått på allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller provanställning hos samma arbetsgivare i mer än två år kan gå till domstol och begära att få fast jobb.

Domstolens bedömning ska grundas på om arbetsgivaren har använt visstidsanställningar trots varaktigt behov av arbetskraft.

Det var när regeringen ändrade las i juli 2007 som det blev möjligt att stapla olika visstidsanställningar på varandra. TCO protesterade och klagade hos EU-kommissionen.

Kommissionen gick på TCO:s linje och hotar med att dra regeringen inför domstol.

Regeringen böjer sig inför det hotet, men håller inte med om att det finns brister i las. Regeringen anser inte att det finns något som tyder på att arbetsgivarna missbrukar möjligheterna att visstidsanställa.

Men, skriver regeringen också, enligt tidningens Riksdag&Departement:

”Det kan dock inte uteslutas att det, i vart fall i teorin, torde vara möjligt att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra under en relativt lång tid utan att det blir en automatisk övergång till en tillsvidareanställning.”