Två undersköterskor som använt våld och bland annat tryckt tillbaka spyor i munnen på en åldring får jobba kvar på ett äldreboende i Norrköping.

De båda undersköterskorna anmäldes i mars av sina arbetskamrater till enhetschefen vid Hagaborgs äldreboende, och blev avstängda med bibehållen lön medan anmälan utreddes.

De övergrepp de anmälts för är grova. Bland annat ska en av undersköterskorna ha tryckt tillbaka en spya i munnen på en boende som börjat kräkas, tagit tag i dennes haka och skakat får att få den gamla att hålla tyst. Den andra undersköterskan ska ha tryckt eller nypt hårt i en gammal kvinnas näsa och, när den gamla blev upprörd, ha tagit hennes knutna hand, tryckt in den i munnen på henne och skrattat.

– Då utredningen tydde på att allvarliga övergrepp hade begåtts tog vi kontakt med personalkontoret, säger Teresa Påhlsson, områdeschef inom äldreomsorgen i Norrköping. Vi ansåg att disciplinära åtgärder krävdes, och sådana måste personalkontoret besluta om.

Men enligt personalkontoret fanns inte tillräcklig grund för att säga upp undersköterskorna. I stället fick de varsin skriftlig varning.

– Även det är en kraftfull markering, säger Teresa Påhlsson. Skulle de göra något fel igen riskerar de i högsta grad sin anställning.

LO-Tidningen har inte kunnat få en kommentar från personalkontoret vid Norrköpings kommun, men enligt Teresa Påhlsson har kommunen noga övervägt beslutet att inte säga upp de båda undersköterskorna, utan låta dem fortsätta på sina jobb.

Till en del har bevisläget spelat in: En av undersköterskorna nekar helt till alla beskyllningar, den andra erkänner bara delvis, något som skulle kunna göra en rättsprocess komplicerad och osäker.

Men samtidigt anser kommunen att de som anmält undersköterskorna är trovärdiga– skriftliga varningar har ju delats ut. Och en enkel jämförelse med tidigare domar i Arbetsdomstolen (AD) tyder på att långt mindre övergrepp än de som ägt rum vid äldreboendet i Norrköping räcker för avsked.

I en dom våren 2010 fann AD att det var rätt att sparka en undersköterska vid ett rehabiliteringsboende i Göteborg som hade givit en strokepatient en örfil. Det spelade ingen roll att örfilen kom närmast reflexmässigt i en svår situation där patienten hade spottat undersköterskan i ansiktet på nära håll. Domstolen tog heller inte hänsyn till att undersköterskan hade många års erfarenhet inom yrket och att örfilen var ett enstaka misstag.

”Arbetsdomstolen har i sin praxis vid prövning av avskedandefall sett mycket strängt på våldsanvändning som skett på arbetsplatsen”, hette det i domen. Även om örfilen var ”en enstaka förlöpning” räckte den för att dels omintetgöra kommunens förtroende för den anställde, dels rubba allmänhetens förtroende för vården.

Att de båda undersköterskorna i Norrköping nu är tillbaka på äldreboendet har upprört en del av de anhöriga, som informerades om vad som hänt vid ett möte i mitten av juni. Enligt tidningen Folkbladet har anhöriga till en av de utsatta, en 101-årig kvinna, beslutat sig för att polisanmäla händelsen.

Vid LO – TCO Rättsskydd avböjer förbundsjuristen Bo Villner att kommentera fallet. Inte heller Kommunals Satu Holmqvist, huvudskyddsombud inom äldreomsorgen i Norrköping, vill kommentera.