Morgondagens makthavare på arbetsmarknaden debatterade dagens problem på LO-Tidningens seminarium i Almedalen på tisdagskvällen, där a-kassa och arbetslöshet stod i fokus.

Panelen på LO-Tidningen Live om morgondagens makthavare bestod av LO-Tidningens politiske redaktör Martin Klepke och två av de kronprinsar och kronprinsessor som LO-Tidningen korade i sitt senaste nummer: Karl-Petter Thorvaldsson, ordförande för ABF med ett förflutet i SSU och möjlig efterträdare som LO-ordförande, och Li Jansson, nationalekonom på Svenskt Näringsliv med ett förflutet inom Moderaterna.

Att arbetsmarknadspolitiken kommer att ha stor betydelse även i framtiden var de alla överens om men när det kom till sakfrågorna blev tonen stundtals hård.

Karl-Petter Thorvaldssons påstående att regeringens försämringar av a-kassan var ett direkt påhopp på facket, fick mothugg av Li Jansson.

– Förändringar sker när det finns en opinion mot ett samhällsproblem. Du kan aldrig få mig att tro något annat, sade hon och tillade att höga ersättningsnivåer ger fler arbetslösa, vilket både Karl-Petter Thorvaldsson och Martin Klepke ifrågasatte.

De framtida makthavarna slog inte bara på sina motparter utan var också självkritiska. Karl-Petter Thorvaldsson sade att Socialdemokraterna nedvärderat arbetsmarknadspolitiken under 2000-talet och att det var orsaken till att partiet förlorade regeringsmakten.

– Innan vi vinner tillbaka rutan att ha den bästa arbetsmarknadspolitiken kommer vi inte att vinna några val, så enkelt är det, sade han.

I stället för att göra arbetskraften billigare och bygga upp en låglönemarknad vill han satsa på utbildning för att utveckla både arbetstagarna och själva jobben i Sverige. Han slog också ett slag för en a-kassa där de allra flesta verkligen får 80-procent av sin lön i alla fall i början av arbetslösheten.

Även Li Jansson ville se förbättringar både i arbetsmarknadspolitiken och i trygghetssystemen. Även om regeringens reformer av både a-kassa och sjukförsäkring är rimliga förutsätter de att det finns jobb för dem som stått utanför arbetsmarknaden att återgå till. Där gör regeringen inte tillräckligt, sade hon.

– Det finns inget svar på vad man vill med arbetslinjen längre, och där borde jobbtillväxt vara en naturlig och viktig del.

Martin Klepke lyfte också upp frågan om att arbetsmarknadens parter är ojämlika när det gäller opinionsbildning. Medan Svenskt Näringsliv ger 25 miljoner om året till tankesmedjan Timbro, och har ett eget forskningsinstitut Ratio, satsar arbetarrörelsen betydligt mindre.

– Det är en allvarlig kritik att rikta mot facket. Vi har varit alldeles för dåliga på opinionsbildning sade han.

Även om meningsskiljaktigheterna var många var panelen enig i sin framtidsprognos. Arbetsmarknadspolitik kommer att förbli viktigt och arbetsmarknadens parter kommer att närma sig varandra och lösa fler problem gemensamt i framtiden.

– Vi har mer att förlora på det höga tonläget än vi har att vinna, sade Karl-Petter Thorwaldsson, och fick medhåll av de andra.