Yrkesintroduktion med lägre ingångslöner är en bra idé för att få fler i jobb, enligt finansminister Anders Borg, som i dag höll ett seminarium i Almedalen om det ekonomiska läget och hur jobben ska tryggas.

IF Metalls avtal om yrkesintroduktion för unga, där unga kan få visstidsanställningar med en viss del utbildning och lägre lön, rosades i dag av finansminister Anders Borg.

– Det vore en väldigt bra sak om fler parter tittade på den möjligheten, sade han.

Han stod också fast vid sitt tidigare uttalande om att sänkta lägstalöner skulle leda till minskad arbetslöshet bland unga, men ville inte gå in på hur höga ingångslönerna bör vara. Han konstaterade också att arbetsmarkandens parter har ett stort ansvar för samhällsekonomin, och varnade för att för höga löneökningar i den kommande avtalsrörelsen får negativa effekter för samhällsekonomin och arbetslösheten, vilket Konjunkturinstitutet tidigare flaggat för.

– Ett mått på hur ansvarstagande parterna är om man hörsammar de här varningarna, sade han.

I övrigt konstaterade finansministern att regeringen är lite mer bekymrad än tidigare över utvecklingen i ekonomin. Anledningen är att hushållen inte konsumerar så mycket som förväntat, samtidigt som återhämtningen går långsamt i USA och den ekonomiska osäkerheten i Grekland och Sydeuropa är stor.

Risken att den svenska ekonomin ska utvecklas svagare än förväntat vill regeringen möta med åtgärder för att stötta sysselsättningen. Några exempel som nämndes var att stärka arbetskraftsutbudet genom fortsatta jobbskatteavdrag, att förbättra företagsklimatet och satsa på utbildning.

Även om utsikterna ser dystrare ut nu än när regeringens vårprognoser kom så är utrymmet för reformer stabilt under de närmsta åren, enligt Anders Borg. Han räknade med att regeringen kommer att genomföra de allra flesta av sina vallöften under 2012 och 2013, men vilka löften de blir och i vilken ordning de ska genomföras ville han återkomma till när höstbudgeten presenteras.

Han öppnade dock redan nu för diskussioner med främst Miljöpartiet, men även med Socialdemokraterna om nästa steg i jobbskatteavdraget, som oppositionen motsatt sig. Anders Borg sa på presskonferensen efter seminariet att han var beredd att diskutera det mesta, allt i från infrastruktursatsningar och annat som Miljöpartiet efterfrågat till förändringar i själva jobbskatteavdragets utformning.

– Det är viktigt att vi skickar signalen att vi är beredda och har en öppenhet för samtal, sade han.