Almega öppnar för lokal strejkrätt i den kommande avtalsrörelsen.
– Det är en möjlighet man får titta på, säger Jonas Milton, arbetsgivarorganisationens vd.

En större del av lönebildningen måste ske lokalt ute på företagen, enligt arbetsgivarna som i dag debatterade lönemärket inför avtalsrörelsen på ett seminarium i Almedalen. Medan Teknikföretagen och IF Metall slog ett slag för industrins normerande roll, var Svensk Handel och Almega som vanligt lite mer avvaktande.

– Entusiastisk kan jag inte säga att jag är, men det är ju nödvändigt att någon sätter märket, sade Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

Han konstaterade dock att märket som industrin sätter i procent, troligen kommer att översättas till kronor av Handels, eftersom deras löneläge är lägre än industrins. 2007 fick Svensk Handel kritik för att ha tecknat ett för högt avtal då organisationen gick med på Handels krav att få samma löneökning som industrin i kronor räknat och inte i procent. Trots det har de relativa lönerna inte ökat inom handeln i jämförelse med industrin. Handeln har nämligen ingen löneglidning, och därför var avtalet 2007 inte för högt, enligt Dag Klackenberg.

– Kravet på löneökningar i kronor i stället för procent, som Handels kommer att komma med, har visat sig vara en del av lönebildningsmodellen som fungerar, sade han.

Almegas vd Jonas Milton är inte heller någon stor anhängare av ett lönemärke satt av industrin. Han räknar ändå med att det kommer att bli så i den kommande avtalsrörelsen och tycker då att det viktigaste är att märket blir lågt så att det lämnar utrymme för lokala uppgörelser.

– Vi vill gärna se ett märke som inte sätter käppar i hjulet för den lokala lönebildningen, sade han.

Jonas Milton skulle gärna slopa den centrala lönebildningen helt och låta de lokala parterna göra upp både om löneökningarnas storlek och fördelning. Fackets invändningar mot lokal lönebildning brukar vara att strejkrätten är central och att facket därför är starkare centralt än ute på företagen. Den lokala fackklubben kan inte strejka för att få arbetsgivaren att betala mer, men nu öppnar Jonas Milton för att diskutera ändringar på den punkten.

– Ska man ha lokal lönebildning är det självklart att facket vill att även strejkrätten ska vara lokal, och då är det en fråga vi måste titta på, säger han.

Han säger att avtalet Almega har med fackförbundet Ledarna redan innehåller lokal strejkrätt och att det fungerar bra.

– Vi har byggt in en del tröga ventiler i avtalet som att man måste förhandla först och inte kan gå i strejk direkt i stridens hetta, och jag tror att det skulle fungera även på andra avtal, säger han.

Om inte LO-förbunden går med på en större del lokal lönebildning tror Jonas Milton att arbetsmarknaden kommer att slås sönder i två delar. En del med välutbildade anställda på kvalificerade jobb som som förhandlar sina löner individuellt och lokalt och en del med okvalificerade jobb som styrs av den centrala märkessättningen.

– Den utvecklingen är redan på gång och det är inget jag vill ha. Jag vill inte göra skillnad på människor på det sättet, säger han.

Fackets tankar om att arbetare är starkare tillsammans än var för sig, är något Jonas Milton ändå kan förstå. En ensam städare eller barnskötare har sämre förhandlingsposition gentemot sin arbetsgivare än en tjänsteman med spetskompetens som inte går att byta ut, men det är inte en anledning till att behålla höga centrala löneöknignar, säger han.

– Jag tycker att en städare ska få samma möjligheter att förhandla sin lön som en topptjänsteman. Det blir en utmaning för facket att hitta nya sätt att stötta sina medlemmar så att det fungerar, säger han.