Systemet med jobbcoacher ska utvärderas. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, får 500 000 kronor för en studie om hur coachningen fungerar.

Enligt regeringens direktiv, som offentliggjorts i dag, måndag, är syftet att öka kunskapen kring jobbcoacher. Regeringen vill veta hur många ”coachade” arbetslösa som får jobb, och i vilken mån det beror på jobbcoachens insats eller inte. Studien ska särskilt fokusera på privata jobbcoacher som arbetar på Arbetsförmedlingens uppdrag.

I utredningsuppdraget ingår att beskriva vad coacherna gör och om det är någon skillnad mellan Arbetsförmedlingens egna coacher och de externa. Också kostnaderna för coachningsinsatserna ska belysas. Utredningen ska redovisa sina resultat senast den 31 december 2012.

Jobbcoachning ska ge de arbetssökande en intensivare och mer individuell hjälp att hitta jobb. Enligt Arbetsförmedlingens information till så kallade kompletterande aktörer inom jobbcoachning ställs höga krav på att jobbcoacherna har etablerade kontakter på arbetsmarknaden och utgår från individens behov.  För att garantera hög kvalitet får varje jobbcoach ge stöd till högst 20 arbetssökande samtidigt (vilket är en bråkdel av det antal en arbetsförmedlare normalt har hand om). Coachande samtal ska genomföras enskilt eller i grupper med högst 3 – 5 deltagare.

Men trots kvalitetskraven har kritiken mot jobbcoacherna varit omfattande. I vintras visade TV4 att coachernas metoder innefattade allt från hypnos och healing till att ”andas genom hjärtat”, och att det fanns ekonomiska oegentligheter hos en av sex jobbcoacher.

Arbetsförmedlingens egen utvärdering, som publicerades i februari i år, kunde heller inte påvisa någon effekt av insatserna. Den visade att arbetssökande som haft jobbcoachning inte fått arbete i högre grad än de som inte blivit coachade.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström är ändå övertygad om att systemet med jobbcoacher är bra. Till Dagens Nyheter säger hon:

– Min bild är att de allra flesta gjort ett seriöst jobb och är väldigt duktiga på det här.

Jobbcoacher infördes under dåvarande arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin. I slutet av 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla coachning av externa aktörer. Tre miljarder kronor avsattes för en treårsperiod.