Lönerna för vd:arna i de 75 största börsbolagen har sedan 2009 stigit med 32 procent, till en medianlön på 7,1 miljoner kronor om året. Samtidigt har de rörliga ersättningarna fördubblats, visar en genomgång av rådgivnings- och pensionsbolaget Söderberg & Partners.

– Det är fruktansvärt att lönerna stigit så kraftigt bland direktörerna när de samtidigt manar sina anställda att vara återhållsamma, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh till Dagens Industri.